Volgende

Infra en groen (2015RAW) | 76 resultaten

  • Terreininrichting63 Terreininrichting > 63.99 Algemeen > 63.99.98 Algemeen
  • Slagbomen63 Terreininrichting > 63.99 Algemeen > 63.99.41 Aanbrengen elektromechanische slagbomen
  • Terreinmeubilair63 Terreininrichting > 63.99 Algemeen > 63.99.99 Algemeen
  • Asfaltverharding, weg in woon- en verblijfsgebied81 Bitumineuze verhardingen > 81.21 Aanbrengen asfaltverharding > 81.21.99 Algemeen
  • Bedrijfsterrein83 Elementenverhardingen > 83.11 Straatwerk > 83.11.99 Algemeen
  • Bermstrook, aanvullen bermen51 Groenvoorzieningen > 51.04 Grondwerk t.b.v. bermonderhoud > 51.04.01 Aanvullen bermen
  • Boom51 Groenvoorzieningen > 51.43 Beplantingen, bijzondere voorzieningen > 51.43.21 Snoeien van bomen
  • Drainagebuis23 Drainage > 23.01 Horizontale drainage > 23.01.11 Aanbrengen drains voor horizontale drainage
  • Beton fietspaden82 Betonverhardingen > 82.05 Aanbrengen betonverharding > 82.05.02 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag
  • Asfaltverharding, fietspaden81 Bitumineuze verhardingen > 81.21 Aanbrengen asfaltverharding > 81.21.99 Algemeen