TOELICHTING VERWERKING VERONTREINIGDE GROND


In deze subcategorie worden de kosten van daadwerkelijke verwerking van grond behandeld. De kosten van het onderzoeken, begeleiden en adviseren tijdens een grondsaneringstraject komen in het hoofdstuk 'Adviseren bodemsanering' aan de orde.

Verontreinigde grond kan op meerdere plaatsen en met verschillende methoden worden gereinigd of verwerkt. Bovendien zijn er veel factoren die de kostprijs voor het verwerken beïnvloeden. De informatie in dit hoofdstuk is dan ook een vereenvoudigde weergave van de praktijk. Uiteraard is daarbij volledig rekening gehouden met de wettelijke voorschriften. Ondanks de vereenvoudiging zijn de kostentabellen van toepassing op 90% tot 95% van de in Nederland voorkomende verontreinigde partijen grond.

Het bepalen van de verwerking van verontreinigde grond vindt plaats aan de hand van het stroomdiagram.Bij verwerking van verontreinigde grond dient voor ogen te worden gehouden dat de ontdoener primair verantwoordelijk is voor de verwerking. Hiertoe dient deze de kwaliteit van de grond vast te stellen. Op basis van de kwaliteitsgegevens kunnen de verwerkingsmogelijkheden in kaart worden gebracht en kan de grond worden aangeboden aan de verwerker. Op het moment dat de verwerker de grond accepteert gaat, mits contractueel goed vastgelegd, de verantwoordelijkheid over naar de verwerker.

In de praktijk kunnen de kosten van verwerking van verontreinigde grond behoorlijk uiteenlopen. Dit vanwege regionale verschillen in de mogelijkheden om grond te hergebruiken of te storten en de concurrentie tussen de verschillende reinigers en reinigingstechnieken. De in dit hoofstuk aangegeven verwerkingskosten zijn een gemiddelde. Het loont altijd de moeite om meerdere opties na te lopen en meerdere prijzen op te vragen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.