TOELICHTING SLOOPWERK


Met de tabellen sloopkosten hebt u een snelle indicatie van de kosten van het slopen van materialen in combinatie met onderdelen van verschillende bouwwerken.

Omdat de sloopkosten volledig afhangen van het gebouwtype, de toegepaste constructie, de bouwmaterialen en de inzet van materieel, kunt u deze kosten aan de hand van uw eigen project goed vergelijken.


Uitgangspunt voor elk 'sloopproject' vormt de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt in dat de werkorganisatie van het slopen er steeds op gericht is om zoveel mogelijk de vrijkomende bouw- en sloopmaterialen aan de bron te scheiden en aan te bieden voor recycling of hergebruik.

Tevens is bij de berekening van de kosten uitgegaan van een volledige kaalsloop. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele verkoopopbrengsten van vrijkomende materialen.


De kostenkengetallen omvatten steeds alle sloopwerkzaamheden tot en met het laden van de vrijgekomen sloopmaterialen op het projectterrein. Door de grote prijsverschillen voor het afvoeren, hergebruiken of storten zijn deze kosten steeds exclusief de afvoer- en ontdoeningskosten. De kengetallen zijn dus 'af werk', namelijk exclusief de kosten van transport, recycling of vernietiging.

De gepubliceerde kostenkengetallen gaan uit van een evenwichtige bedrijfsuitoefening in een normale marktsituatie.


De gebruikelijke toeslagpercentages voor de indirecte kosten kunnen afwijken van de in de GWW-sector gangbare percentages.

In het onderstaande calculatieschema zijn de gangbare percentages voor sloopwerken gebruikt.


 

Calculatieschema sloopwerk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten _______________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 5% van A
Algemene bedrijfskosten, 4% van A
Winst en risico, 5% van A _______________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.