Reconstructie woonstraat inclusief riolering, Warnsveld

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Betreft de reconstructie van een woonstraat inclusief riolering.

Het bestaande rioolstelsel is "volgeschuimd" en uitleggers zijn verwijderd. Er is een nieuw gescheiden stelsel aangelegd met DWA-riool van PVC en een HWA/IT-riool van PVC.

De gehele verharding is tussen de perceelgrenzen vervangen.
De bestaande verharding bestond uit een asfaltrijbaan van circa 15 cm dik teervrij asfalt, met trottoirs van 130/150 mm trottoirbanden met 300 x 300 mm betontegels.

De nieuwe verharding bestaat uit betonnen straatstenen, keiformaat (op een nieuwe fundering van menggranulaat), met trottoirs van 130/150 mm trottoirbanden en 300 x 300 mm betontegels.

Opdrachtgever

Gemeente Zutphen.

 

Peildatum orginele begroting

Mei 2010.

 

Start uitvoering

Augustus 2010.

 

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 2.790


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verharding x,xx m2
Leidingwerk Inspectieput x,xx stuk
PVC-riolering x,xx m
PVC-uitleggers x,xx m
Straat/ trottoirkolken x,xx stuk
Verhardingen Parkeervakken x,xx m2
Rijbaan x,xx m2
Trottoir x,xx m2
Overige x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen van betonbanden 486,5 m x,xx x,xx
Opnemen elementverhardingen 1.350 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen 1.921 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 100 m2 x,xx x,xx
Verwijderen riool 260 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Bemalingen Bemalingen 270 m x,xx x,xx
Totaal bemalingen x,xx
Grondwerken Ontgraven 475 m3 x,xx x,xx
Vervoeren 680 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond/ zand 2.000 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Leidingwerk, riolering 488 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengels funderingslaag 1.900 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen Aanbrengen elementverhardingen 2.790 m2 x,xx x,xx
Opsluitingen 1.740 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Werk algemene aard Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal werk algemene aard x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
5 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
6 Verhardingen 31 x,xx x,xx
7 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
8 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.