Reconstructie woonstraat, Meijersweg Neede

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Betreft de reconstructie van een woonstraat inclusief riolering, welke volgens de nationale openbare procedure is aanbesteed.

Het bestaande rioolstelsel is opgenomen, deels "volgeschuimd" en vervangen door een gescheiden stelsel met een DWA riool van beton en PP en een HWA / IT riool van beton.

De gehele verharding is tussen de perceelgrenzen vervangen. De bestaande verharding bestond uit een asfaltrijbaan van teerhoudend asfalt met trottoirs van 130/150 x 250 mm trottoirbanden en 300 x 300 mm betontegels.

De nieuwe verharding bestaat uit betonstraatstenen keiformaat en straatbakstenen dikformaat (op een nieuw fundering van menggranulaat) met trottoirs van 50/200 mm geleidebanden en 300 x 300 mm betontegels. De openbare verlichting valt buiten dit bestek. Deze is separaat aanbesteed. 

Opdrachtgever

Gemeente Neede. 

 

Peildatum orginele begroting

November 2009.

 

Start uitvoering

2010.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 10.789


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte terrein x,xx m2
Oppervlakte verharding x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Leidingwerk PVC riolering x,xx m
Betonnen riolering x,xx m
Straatkolk / lijngootelement x,xx stuk
Inspectieput x,xx stuk
Verhardingen Rijbaan x,xx m2
Trottoir x,xx m2
Fietspad x,xx m2
Terreininrichting Wegmarkering x,xx kg
Parkbank x,xx stuk
Fietsenstalling x,xx stuk
Verkeersbord x,xx stuk
Wegverlichting Wegverlichting x,xx stuk
Groenvoorzieningen Berm x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen betonbanden 3.024 m x,xx x,xx
Opnemen groen 8 are x,xx x,xx
Opnemen asfaltverharding 5.355 m2 x,xx x,xx
Opnemen elementenverharding 4.880 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 6.197 m2 x,xx x,xx
Opnemen riolering 1.445 m x,xx x,xx
Opnemen straatmeubilair 24 stuk x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Bemalingen Bemalingen 970 m x,xx x,xx
Totaal bemalingen x,xx
Grondwerken Ontgraven 820 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 3.000 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 180 m3 x,xx x,xx
Leveren grond / zand 2.045 m3 x,xx x,xx
Afvoeren grond 2.835 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Leidingwerk, riolering 1.941 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengsels 5.910 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen Elementenverhardingen 7.889 m2 x,xx x,xx
Opsluitingen 3.949 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Groenvoorzieningen Bomen 2.900 stuk x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Werk algemene aard Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige 1 post x,xx x,xx
Overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Terreininrichting Wegmarkering 15 m2 x,xx x,xx
Meubilair 59 stuk x,xx x,xx
Bebording 34 stuk x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sIn %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
5 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
6 Verhardingen 1 30 x,xx x,xx
7 Verhardingen 2 31 x,xx x,xx
8 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
9 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
10 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
11 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.