Reconstructie rotonde Winterswijk

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Betreft het vergroten van een bestaande ronde naar de ontwerprichtlijnen voor aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom met voorrang voor fietsers, volgens publicatie 126 'Eenheid in rotondes' van het CROW.

De bestaande ronde -met de aansluitende rijbaandelen over een lengte van circa 30 m en met funderingen- is in zijn geheel opgenomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een tijdelijke bypass van asfalt aangelegd.

De nieuwe rotonde is aangelegd met prefab rammelstrookelementen in het middeneiland en prefab rotonde-geleidebanden in de aansluitende wegen. De rijbaandelen zijn aangelegd op een AGRAC-fundering en bestaan uit drie lagen asfalt. De fietspaden zijn voorzien van een rode deklaag om de voorrangssituatie te benadrukken. De middengeleiders zijn samengesteld met RWS-plakbanden en opgevuld met beton, voorzien van een print. Daarnaast is op twee aansluitende wegen een busstrook aangelegd, voorzien van prefab busperronelementen en twee abri's. Ook is er een overkapte fietsenstalling geplaatst. Tot slot is de gehele verlichting en bebording vervangen.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland.

 

Peildatum orginele begroting

Februari 2006.

 

Start uitvoering

2006.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 8.251


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte terrein x,xx m2
Oppervlakte verharding x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Leidingwerk PVC-riolering x,xx m
Betonnen riolering x,xx m
Straatkolk / lijngootelement x,xx stuk
Inspectieput x,xx stuk
Verhardingen Rijbaan x,xx m2
Trottoir x,xx m2
Fietspad x,xx m2
Terreininrichting Wegmarkering x,xx kg
Parkbank x,xx stuk
Fietsenstalling x,xx stuk
Verkeersbord x,xx stuk
Wegverlichting Wegverlichting x,xx stuk
Groenvoorzieningen Berm x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Verwijderen markeringen 228 m2 x,xx x,xx
Opschonen terrein 60 are x,xx x,xx
Verwijderen bomen 13 stuk x,xx x,xx
Opnemen groen 60 are x,xx x,xx
Opnemen straatmeubilair 74 stuk x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen 3.795 m2 x,xx x,xx
Opnemen elementverhardingen 438 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 3.835 m2 x,xx x,xx
Opnemen riolering 137 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Grondwerk Ontgraven 2.010 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 2.485 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 8.385 m3 x,xx x,xx
Leveren grond / zand 1.255 m3 x,xx x,xx
Toepassen grondverbetering 15 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengsels 3.420 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen Asfalt 1.360 ton x,xx x,xx
Beton 332 m2 x,xx x,xx
Element 1.055 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Riolering en bemaling Riolering 207 m x,xx x,xx
Bemaling 1 post x,xx x,xx
Totaal riolering en bemaling x,xx
Wegverlichting Wegverlichting 1 post x,xx x,xx
Totaal wegverlichting x,xx
Terreininrichting Wegmarkering 1.583 kg x,xx x,xx
Meubilair 1 post x,xx x,xx
Parkbanken 1 stuk x,xx x,xx
ABRI 2 stuk x,xx x,xx
Fietsenstalling 2 stuk x,xx x,xx
Bebording 1 post x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Groenvoorzieningen Afwerken bermen 4.000 m2 x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Tijdelijke verkeersmaatregelen Afzetting / omleiding 1 post x,xx x,xx
Tijdelijke bebording 1 post x,xx x,xx
Aanleg / verwijderen tijdelijke wegomlegging 1 post x,xx x,xx
Ter beschikking stellen mensen / materiaal 1 post x,xx x,xx
Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sIn %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
5 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
Wegverharding 1 30 x,xx x,xx
6 Wegverharding 2 31 x,xx x,xx
7 Wegverlichting 34 x,xx x,xx
8 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
9 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
10 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.