Reconstructie Bothaplein, Wassenaar

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
De Wassenaarsche Bouwstichting is gestart met het onderhouden van de achterpaden. De huidige inrichting van de achterpaden en het plein was slecht onderhouden en zeer gedateerd. Voor het realiseren van de nieuwe inrichting is de gehele gestaande inrichting verwijderd: bestrating, fundering én groenvoorziening. Om het  huidige regenwaterprobleem op te lossen is het nieuw in te richten plein ontworpen met een infiltratievoorziening.

Opdrachtgever

Wassenaarsche Bouwstichting.

 

Start uitvoering

2010.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
RAW
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 567


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verharding x,xx m2
Leidingwerk PVC-riolering x,xx m
Betonnen riolering x,xx m
Straatkolk / lijngootelement x,xx stuk
Verhardingen Verblijfspleinen x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opsluitingen van betonbanden 2 m x,xx x,xx
Verwijderen elementverharding 2 m2 x,xx x,xx
Verwijderen funderingen 335 m2 x,xx x,xx
Verwijderen groen 3 are x,xx x,xx
Schonen terrein 1 post x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Grondwerken Ontgraven 175 m3 x,xx x,xx
Aavullen grond/ zand 223 m3 x,xx x,xx
Vervoeren 175 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Leidingwerk, riolering 139 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengels funderingslaag 610 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen Aanbrengen goten en opsluitingen 249 m x,xx x,xx
Aanbrengen elementverhardingen 567 m2 x,xx x,xx
Totaal verharding x,xx
Terreininrichting Straatmeubilair 90 stuk x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Totaalkosten project
x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sIn %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Grondwerken 22 x,xx x,xx
3 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
4 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
5 Verhardingen 2 31 x,xx x,xx
Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
6 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.