Reconstructie Anholtseweg, Gendringen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Reconstructie stroomweg binnen de bebouwde kom.

Betreft de reconstructie van een stroomweg binnen de bebouwde kom inclusief riolering, welke volgens de nationale openbare procedure is aanbesteed. Het bestaande rioolstelsel is deels opgenomen, deels "volgeschuimd" en vervangen door een gescheiden stelsel met DWA riool van PVC en een HWA/IT riool van PP.

De gehele verharding tussen de perceelgrenzen is vervangen. De bestaande verharding bestond hoofdzakelijk uit asfalt (deels teerhoudend) en gebakken straatbakstenen, keiformaat. De nieuwe verharding bestaat uit een rijbaan van asfalt en trottoirs, rabatstroken, parkeerstroken etc. van elementenverharding, welke deels hergebruikt zijn.

Opdrachtgever 

Gemeente Oude IJsselstreek.

 

Peildatum orginele begroting

Maart 2010.

 

Start uitvoering

Juni 2010.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 10.699


Hoeveelheden
OmschrijvingHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verharding x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx ton
Betonstraatstenen x,xx m2
Straatbakstenen x,xx m2
Betontegels x,xx m2
Leidingwerk PVC riolering x,xx m
PP riolering x,xx m
Straatkolk / lijngootelement x,xx stuk
PVC uitleggers x,xx m
Inspectieput x,xx stuk
Terreininrichting Wegmarkering x,xx km
Verkeersbord x,xx stuk
Wegverlichting Wegverlichting x,xx stuk
Groenvoorziening Gazon x,xx m2
Bomen x,xx stuk


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen betonbanden 945 m x,xx x,xx
Opnemen elementenverharding 10.384 m2 x,xx x,xx
Opnemen groen 6 are x,xx x,xx
Opnemen straatmeubilair 64 stuk x,xx x,xx
Opnemen asfaltverharding 12.484 m2 x,xx x,xx
Opnemen riolering 1.245 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Bemalingen Bemalingen 720 m x,xx x,xx
Totaal bemalingen x,xx
Grondwerken Ontgraven 3.150 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 5.325 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 2.671 m3 x,xx x,xx
Leveren grond / zand 1.465 m3 x,xx x,xx
Afvoeren grond 2.900 m3 x,xx x,xx
Grondwerk sanering 1.380 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Leidingwerk, riolering 1.415 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 10.595 m2 x,xx x,xx
Totaal fundering x,xx
Verhardingen Elementenverharding 6.008,5 m2 x,xx x,xx
Asfaltverharding 3.290 m2 x,xx x,xx
Opsluitingen 3.227 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Groenvoorzieningen Gazon 1.400 m2 x,xx x,xx
Bomen 67 stuk x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Terreininrichting Verkeersborden 39 stuk x,xx x,xx
Wegverlichting 30 stuk x,xx x,xx
Wegmarkering 0,95 km x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Directie Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
5 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
6 Verhardingen 1 30 x,xx x,xx
7 Verhardingen 2 31 x,xx x,xx
8 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
9 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
10 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
11 Directie x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.