Onderhoud twee betonnen bruggen

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Onderhoud twee betonnen bruggen Duinweg Drunen.

Betreft het groot onderhoud van een tweetal betonnen bruggen in de Duinweg te Drunen. Het gaat hier om onderhoud aan de betonconstructie, de leuning, verharding op de bruggen en de voegovergangen.

Het onderhoud diende gefaseerd uitgevoerd te worden in verband met het gebruik door fiets- en voetgangers in combinatie met de beschikbaarheid van de bruggen. De verhardingsconstructie is tevens vervangen ten einde de bovenzijde van het dek te kunnen inspecteren en eventueel te herstellen.

Daarnaast diende een deel van het asfalt vervangen te worden in verband met het renoveren van de voegovergangen in beide bruggen.

Opdrachtgever 

XXX

 

Peildatum orginele begroting

mei 2010.

 

Start uitvoering

Juni 2010 - Januari 2011

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdrage x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaalkosten project x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 772


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verhardingen x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx m2
Funderings- en betonconstructies Betonreparaties x,xx m2
Conserveren betonconstructies x,xx m2
Staalconstructies Leuningwerk x,xx m
Conserveren staalconstructie x,xx m2
Terreininrichting Voegconstructies x,xx m


Kostenkengetallen
Voorbereidende / bijkomende werkzaamheden
BestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Voorbereidende werkzaamheden 1 post x,xx x,xx
Bijkomende werkzaamheden 1 post x,xx x,xx
Totaal voorbereidende / bijkomende werkzaamheden x,xx
Opnemen asfaltverhardingen (frezen) 622 m2 x,xx x,xx
Opnemen groen 1,5 are x,xx x,xx
Opnemen staalconstructies 1 stuk x,xx x,xx
Totaal opruimingswerkzaamheden x,xx
Asfaltverhardingen 622 m2 x,xx x,xx
Voegovergangconstructies 26,8 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Betonconstructies reparaties 79,5 m2 x,xx x,xx
Leuningwerk (compleet vervangen) 100 m x,xx x,xx
Hulpconstructies 1 post x,xx x,xx
Totaal funderings- en betonconstructies x,xx
Betonconservering 1.290 m2 x,xx x,xx
Staalconservering 30 m2 x,xx x,xx
Totaal conserveringswerkzaamheden x,xx
Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen x,xx
x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sIn %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Wegverharding 30 x,xx x,xx
3 Betonconstructies 42 x,xx x,xx
4 Staalconstructies 43 x,xx x,xx
5 Conserveringswerken 56 x,xx x,xx
6 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
7 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.