Onderbouwing investeringskosten aanleg weefvakken en tunnel Q

Omschrijving

Projectomschrijving
Aanleg weefvakken en tunnel Q in de N242.

Het betreft de aanleg van een verbindingstuk inclusief weefvakken in de N242. In dit tracé wordt tevens een tunnel aangelegd voor kruisend verkeer (fiets/voetgangers).
Aanpassing van een verbindingsweg tot een volwaardige provinciale weg waarbij een groot deel van de bestaande verhardingsconstructie wordt opgenomen en aangepast naar de eisen van een provinciale weg.
Daarnaast is er een nieuwe verhardingsconstructie aangebracht ter plaatse van de uitbreiding en de nieuwe kruispunten c.q. aansluitingen.

De N242 bestaat uit een asfaltconstructie en een daarop aansluitende verharding van de tunnel. Dit geeft een combinatie van asfalt en elementenverhardingen. Daarbij is de tunnel vervaardigd als een in-situ constructie (deels voorgespannen dek) en voorzien van een pompkelder met bijbehorende installaties.

Opdrachtgever 

Provincie Noord-Holland.

 

Peildatum orginele begroting

Februari 2011.

 

Start uitvoering

Juni 2011 - maart 2012.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdrage x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaalkosten project x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 31.500


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verhardingen x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx ton
Betonstraatstenen x,xx m2
Betontegels x,xx m2
Leidingwerk PVC riolering x,xx m
PP riolering x,xx m
Betonnen riolering x,xx m
Straat- / trottoirkolken x,xx stuk
Inspectieput x,xx stuk
Funderings-en betonconstructies Funderingswerkzaamheden x,xx bouwkuip
In-situ beton x,xx m3
Voorspanstrengen x,xx stuk
Terreininrichting Wegverlichting x,xx stuk
Wegmarkering x,xx km
Hekwerken x,xx m
Verkeersborden x,xx stuk
Meubilair, paaltjes x,xx stuk
Groenvoorziening Gazon / bermen x,xx m2


Kostenkengetallen
Sloopwerk
BestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Opnemen betonbanden 402 m x,xx x,xx
Opnemen elementenverhardingen 308 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverharding (frezen) 23.567 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverharding (opbreken) 2.974 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 2.847 m2 x,xx x,xx
Opnemen riolering 71 m x,xx x,xx
Opnemen groen 555 are x,xx x,xx
Opnemen afscherming (geleiderail etc.) 255 m x,xx x,xx
Opnemen verkeersborden 25 stuk x,xx x,xx
Opnemen overige (meubilair) 38 stuk x,xx x,xx
Opnemen kleine kunstwerken (stuwen etc.) 1 stuk x,xx x,xx
Opnemen beschoeiingen 167 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Ontgraven 27.211 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 16.192 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 21.006 m3 x,xx x,xx
Leveren grond / zand 10.114 m3 x,xx x,xx
Afvoeren grond 4.299 m3 x,xx x,xx
Reken- en tekenwerk grondwerk 1 post x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Riolering 410,5 m x,xx x,xx
Bemaling (bouwkuip) 1 post x,xx x,xx
Verleggen bestaand 200 m x,xx x,xx
Totaal riolering x,xx
Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 7.434 m2 x,xx x,xx
Elementenverhardingen 1.044 m2 x,xx x,xx
Asfaltverhardingen 9.781,48 ton x,xx x,xx
Opsluitingen 850 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Funderingswerk / bouwkuipen 1 post x,xx x,xx
Betonconstructies (in situ) 580 m3 x,xx x,xx
Betonconstructie (prefab) 125 m3 x,xx x,xx
Bijbehorende werk / in te storten elementen 580 m3 x,xx x,xx
Leuningwerk 233,5 m x,xx x,xx
Reken- en tekenwerk constructies 1 post x,xx x,xx
Totaal Funderings- en betonconstructie x,xx
Wegverlichting incl. K&L 35 stuk x,xx x,xx
Verlichting tunnel incl. K&L 16 stuk x,xx x,xx
Wegmarkering 20,52 km x,xx x,xx
Wegmarkering (figuraties) 441,5 m2 x,xx x,xx
Hekwerken 12 m x,xx x,xx
Aanbrengen afscherming (geleiderail etc.) 232 m x,xx x,xx
Verkeersborden 27 stuk x,xx x,xx
Meubilair, paaltjes 36 stuk x,xx x,xx
Kleine kunstwerken (stuwen etc.) 10 m x,xx x,xx
Beschoeiingen 15 m x,xx x,xx
Mechanische installaties kunstwerken (pompen) 1 stuk x,xx x,xx
Totaal Terreininrichting x,xx
Gazon 16.200 m2 x,xx x,xx
Watergangen 1.473 m x,xx x,xx
Oevervoorzieningen etc. 1.692 m2 x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen x,xx
Keet, tbs, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directiebehoeften x,xx
x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Drainage 23 x,xx x,xx
5 Leidingwerk riolering 25 x,xx x,xx
6 Kabelwerk 26 x,xx x,xx
7 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
8 Wegverharding 1 30 x,xx x,xx
9 Wegverharding 2 31 x,xx x,xx
10 Wegbebakening 32 x,xx x,xx
11 Afschermingsvoorzieningen 33 x,xx x,xx
12 Wegverlichting 34 x,xx x,xx
13 Funderingsconstructies 41 x,xx x,xx
14 Betonconstructies 42 x,xx x,xx
15 Staalconstructies 43 x,xx x,xx
16 Kleine kunstwerken en gemalen 47 x,xx x,xx
17 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
18 Kust- en oeverwerken 52 x,xx x,xx
19 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
20 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
21 Keet, tbs, overige 81 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.