OTA N207 omlegging Fase B Perceel 1

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Betreft het verleggen van de N207 in verband met de aanleg van Fase B van de OTA (Overslag Terminal Alphen a/d Rijn), het betreft hier perceel 1 van fase B.

Het betreft het aanbrengen van een voorbelasting, en na zettingsperiode, het aanleggen van de omgelegde N207 inclusief hulpwerken en (eventueel tijdelijke kunstwerken), het werk bevat ook aansluitingen op bestaande wegen.

Het bestek is aanbesteed in 2 percelen in verband met de betalingsverplichting van de steakholders (wie betaalt wat).

  • Perceel 1: Het uit te voeren werk betreft de aanleg van de verlegde N207 vanaf de spoorlijn (Utrecht-Leiden) tot aan de Steekterbrug over de Oude Rijn, exclusief de (omgelegde) Steekterweg, Verbindingsweg, Ontsluitingsweg, Boskoopseweg en Oostgouwseweg.
  • Perceel 2: Het uit te voeren werk betreft de aanleg van de (omgelegde) Steekterweg, Verbindingsweg, Ontsluitingsweg, Boskoopseweg en Oostgouwseweg.

Opdrachtgever 

Provincie Zuid Holland.

 

Peildatum orginele begroting

januari 2010.

 

Start uitvoering

Maart 2010 - maart 2012.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige korting -24,9 x,xx x,xx
Uitvoeringskosten 3,7 x,xx x,xx
Algemene kosten 7,0 x,xx x,xx
Winst en risico 4,2 x,xx x,xx
Stelpost 7,8 x,xx x,xx
Bijdragen 0,3 x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 111.390


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verhardingen x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Oppervlakte overig x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx ton
Betonstraatstenen x,xx m2
Overige verhardingen x,xx m2
Leidingwerk PVC riolering x,xx m
PP riolering x,xx m
Betonriolering/duiker x,xx m
PVC uitleggers x,xx m
Straat/trottoirkolken x,xx stuk
Inspectieput x,xx stuk
Drainage x,xx m
Kunststof duiker x,xx m
Funderings- en betonconstructies Funderingswerkzaamheden x,xx stuk
In-situ beton x,xx m3
Terreininrichting Wegverlichting x,xx stuk
Wegmarkering x,xx km
Geleiderail x,xx m
Verkeersborden x,xx stuk
Groenvoorziening Gazon/bermen x,xx are
Bomen x,xx stuk
Schanskorven x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen betonconstructies 110 m3 x,xx x,xx
Opnemen kleine kunstwerken (duiker etc.) 155 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Bemaling Bemaling (bouwkuip) 600 m x,xx x,xx
Totaal bemaling x,xx
Grondwerken Ontgraven 87.613 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 83.609 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond/zand 67.818 m3 x,xx x,xx
Leveren grond/zand 26.635 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Drainage Drainage 320 m x,xx x,xx
Totaal drainage x,xx
Leidingwerk Opnemen riolering 200 m x,xx x,xx
Riolering (all in) 2.743 m x,xx x,xx
Verleggen bestaand riool 130 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Kabelwerk K&Lwerkzaamheden 835 m x,xx x,xx
Totaal kabelwerk x,xx
Funderingslagen Opnemen funderingslagen 7.230 m2 x,xx x,xx
Licht ophoogmaterialenverwerken 1.320 m3 x,xx x,xx
Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 60.630 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen 1 Opnemen asfaltverhardingen (frezen) 24.695 m2 x,xx x,xx
Asfaltverhardingen 19.902,5 ton x,xx x,xx
Aanbrengen bitumineuze opp.behandelingen 1.870 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen 1 x,xx
Verhardingen 2 Opnemen betonbanden 1.325 m x,xx x,xx
Opnemen elementen verhardingen 3.960 m2 x,xx x,xx
Elementverhardingen 400 m2 x,xx x,xx
Opsluitingen 4.035 m x,xx x,xx
Totaal verhardingen 2 x,xx
Wegbebakening Opnemen verkeersborden 58 stuk x,xx x,xx
Wegmarkering 15,8 km x,xx x,xx
Wegmarkering (figuraties) 501,03 m2 x,xx x,xx
Verkeersborden 89 stuk x,xx x,xx
Totaal wegbebakening x,xx
Afschermingsvoorzieningen Opnemen afscherming (geleiderail) 415 m x,xx x,xx
Aanbrengen afscherming (geleiderail etc.) 593 m x,xx x,xx
Totaal afschermingsvoorzieningen x,xx
Wegverlichting Opnemen OV 35 stuk x,xx x,xx
Wegverlichting incl K&L 114 stuk x,xx x,xx
Verlichting tunnel incl. K&L 3 stuk x,xx x,xx
Totaal wegverlichting x,xx
Geluidsbeperkende constructies Opnemen geluidbeperkende constructies 78,5 m x,xx x,xx
Geluidebeperkende maatregelen 241 m x,xx x,xx
Totaal geluidsbeperkende constructies x,xx
Funderings constructies Funderingswerk/bouwkuipen 1 post x,xx x,xx
Totaal funderingsconstructies x,xx
Betonconstructies Betonconstructies (in situ) 309,4 m3 x,xx x,xx
Betonconstructies (prefab) 87,4 m3 x,xx x,xx
Reken- en tekenwerk constructies 1 post x,xx x,xx
Totaal betonconstructies x,xx
Staalconstructies Leuningwerk 19 m x,xx x,xx
Totaal staalconstructies x,xx
Groenvoorzieningen Opnemen groen 10 are x,xx x,xx
Opnemen bomen 51 stuk x,xx x,xx
Gazon 381 are x,xx x,xx
Watergangen 425 m x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Kust en oeverwerken Kleine kunstwerken (stuwen/duiker etc.) 347 m x,xx x,xx
Beschoeiiingen 410 m x,xx x,xx
Oevervoorzieningen etc. 450 m2 x,xx x,xx
Totaal kust en oeverwerken x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Terreininrichting Meubilair, paaltjes 9 stuk x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Directie Keet, tbs, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Bemalingen 21 x,xx x,xx
3 Grondwerken 22 x,xx x,xx
4 Drainage 23 x,xx x,xx
5 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
6 Kabelwerk 26 x,xx x,xx
7 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
8 Verhardingen 1 30 x,xx x,xx
9 Verhardingen 2 31 x,xx x,xx
10 Wegbebakening 32 x,xx x,xx
11 Afschermingsvoorzieningen 33 x,xx x,xx
12 Wegverlichting 34 x,xx x,xx
13 Geluidbeperkende contructies 36 x,xx x,xx
14 Funderings constructies 41 x,xx x,xx
15 Betonconstructies 42 x,xx x,xx
16 Staalconstructies 43 x,xx x,xx
17 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
18 Kust en oeverwerken 52 x,xx x,xx
19 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
20 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
21 Directie 81 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.