N207 omlegging fase B perceel 1 & perceel 2, begroting

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het verleggen van de N207 in verband met de aanleg van Fase B van de Overslag Terminal Alphen (OTA) in de gemeente Alphen aan den Rijn, Fase B, perceel 1 en 2.
Het bestek is aanbesteed in 2 percelen in verband met de betalingsverplichting van de stakeholders.

Perceel 1
Aanleg van de verlegde N207 van de spoorlijn Utrecht - Leiden tot aan de Steekterbrug over de Oude Rijn. Inclusief aanpassing aan c.q. nieuwe fiets-/voetgangerstunnel, exclusief de wegen genoemd onder perceel 2.

Perceel 2
Aanleg van de (omgelegde) Steekterweg, verbindingsweg, ontsluitingsweg, Boskoopseweg en de Oostgouweweg.

Opdrachtgever 

Provincie Zuid-Holland.

 

Peildatum orginele begroting

Januari 2010.

 

Start uitvoering

Maart 2010 - maart 2012.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx x,xx
Bijdrage x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaalkosten project x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 111.390


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verhardingen x,xx m2
Oppervlak groen x,xx m2
Oppervlakte overig x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx ton
Betonstraatstenen x,xx m2
Overige verhardingen x,xx m2
Leidingwerk PVC riolering x,xx m
PP riolering x,xx m
Betonriolering / duiker x,xx m
PVC uitleggers x,xx m
Straatkolk / lijngootelement x,xx stuk
Inspectieput x,xx stuk
Drainage x,xx m
L-kunststof duiker x,xx m
Funderings- en betonconstructies Funderingswerkzaamheden x,xx bouwkuip
IN-situ beton x,xx m3
Terreininrichting Wegverlichting x,xx stuk
Wegmarkering x,xx km
Geleiderail x,xx m
Verkeersborden x,xx stuk
Groenvoorzieningen Gazon / bermen x,xx are
Bomen x,xx stuk
Schanskorven x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen betonbanden 1.325 m x,xx x,xx
Opnemen elementen verhardingen 3.960 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen 24.695 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 7.230 m2 x,xx x,xx
Opnemen riolering 200 m x,xx x,xx
Opnemen groen 10 are x,xx x,xx
Opnemen bomen 51 stuk x,xx x,xx
Opnemen betonconstructies 110 m3 x,xx x,xx
Opnemen verkeersborden 58 stuk x,xx x,xx
Opnemen OV 35 stuk x,xx x,xx
Opnemen kleine kunstwerken 155 m x,xx x,xx
Opnemen afscherming 415 m x,xx x,xx
Opnemen geluidbeperkende constructies 78,5 m x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Grondwerk Ontgraven 87.613 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 83.609 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 67.818 m3 x,xx x,xx
Leveren grond / zand 26.635 m3 x,xx x,xx
Licht ophoogmaterialen verwerken 1.320 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Drainage 320 m x,xx x,xx
Riolering (all in) 2.743 m x,xx x,xx
Bemaling (bouwkuip) 600 m x,xx x,xx
Verleggen bestaand riool 130 m x,xx x,xx
K&L werkzaamheden 835 m x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Funderingswerk / bouwkuip 1 post x,xx x,xx
Betonconstucties (in situ) 309,4 m3 x,xx x,xx
Betonconstucties (prefab) 87,4 m3 x,xx x,xx
Leuningwerk 19 m x,xx x,xx
Reken- en tekenwerk constructies 1 post x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 60.630 m2 x,xx x,xx
Elementverharding 400 m2 x,xx x,xx
Asfaltverharding 19.902,5 ton x,xx x,xx
Opsluitingen 4.035 m x,xx x,xx
Aanbrengen bitumineuze oppervlaktebehandelingen 1.870 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Groenvoorzieningen Gazon 380,5 are x,xx x,xx
Watergangen 425 m x,xx x,xx
Oevervoorzieningen 450 m2 x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Terreininrichting Wegverlichting incl. K&L 114 stuk x,xx x,xx
Verlichting incl. K&L 3 stuk x,xx x,xx
Wegmarkering 15,8 km x,xx x,xx
Wegmarkering (figuraties) 501,03 m2 x,xx x,xx
Geluidbeperkende maatregelen 241 m x,xx x,xx
Aanbrengen afscherming (geleiderail) 593 m x,xx x,xx
Verkeersborden 89 stuk x,xx x,xx
Meubilair: paaltjes 9 stuk x,xx x,xx
Kleine kunstwerken (stuwen / duiker) 347 m x,xx x,xx
Beschoeiingen 410 m x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Directie Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Verontreinigde grond en verontreinigd water 17 x,xx x,xx
3 Bemalingen 21 x,xx x,xx
4 Grondwerken 22 x,xx x,xx
5 Drainage 23 x,xx x,xx
6 Leidingwerk riolering 25 x,xx x,xx
7 Kabelwerk 26 x,xx x,xx
8 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
9 Wegverharding 1 30 x,xx x,xx
10 Wegverharding 2 31 x,xx x,xx
11 Wegbebakening 32 x,xx x,xx
12 Afschermingsvoorzieningen 33 x,xx x,xx
13 Wegverlichting 34 x,xx x,xx
14 Geluidbeperkende constructies 36 x,xx x,xx
15 Funderingsconstructies 41 x,xx x,xx
16 Betonconstructies 42 x,xx x,xx
17 Staalconstructies 43 x,xx x,xx
18 Kleine kunstwerken en gemalen 47 x,xx x,xx
19 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
20 Kust- en overwerken 52 x,xx x,xx
21 Conserveringswerken beton & staal 56 x,xx x,xx
22 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
20 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
23 Keet, tbs, overige 81 x,xx x,xx
Totaalkosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.