Herinrichting stadspark

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Het project betreft de herinrichting van een deel van een stadspark. Het projectgebied bevat een deel van een groter -in fasen te herstellen- park, gelegen aan de rand van het centrum. Bij de herinrichting wordt de nadruk gelegd op het terugbrengen en verduidelijken van de historische vestingwerken rondom de stad.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van het terugbrengen en herstellen van de authentieke grondwallen van de vestingwerken, het aanbrengen van een wegen-/padenstructuur van geel asfalt / halfverharding en het aanbrengen van de bijbehorende groenstructuur.

Het werk bevat geen rioleringswerken. De bestaande (over)beschoeiingen zijn gehandhaafd. De openbare verlichting is separaat -buiten de werkzaamheden om- aangepast.

Opdrachtgever 

Gemeente Oude IJsselstreek.

 

Peildatum orginele begroting

Maart 2010.

 

Start uitvoering

Juni 2010.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten x,xx x,xx x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige kosten x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx x,xx
Algemene kosten x,xx x,xx x,xx
Winst en risico x,xx x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen x,xx x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 23.736


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakte verhardingen x,xx m2
Oppervlak groen x,xx m2
Verhardingen Fietspaden x,xx m2
Terreininrichting Hekwerken x,xx m1
Banken x,xx stuks
Verkeersborden x,xx stuks
Meubilair paaltjes x,xx stuks
Groenvoorziening Beplanting x,xx m2
Gazon x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Sloopwerk Opnemen elementenverhardingen 70 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen 2.570 m2 x,xx x,xx
Opnemen halfverhardingen 4.400 m2 x,xx x,xx
Opnemen funderingslagen 275 m2 x,xx x,xx
Opnemen overige 1 post x,xx x,xx
Totaal sloopwerk x,xx
Grondwerken Ontgraven 7.055 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren 6.930 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond / zand 6.830 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Verhardingen Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 6.635 m2 x,xx x,xx
Elementverharding 314 m2 x,xx x,xx
Aanbrengen asfaltverharding 4.426,67 m2 x,xx x,xx
Aanbrengen halfverhardingen 3.120 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen x,xx
Groenvoorzieningen Beplanting 725 m2 x,xx x,xx
Gazon 15.150 m2 x,xx x,xx
Bomen 1 post x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering x,xx
Terreininrichting Hekwerken 421 m x,xx x,xx
Banken 13 stuk x,xx x,xx
Verkeersborden 5 stuk x,xx x,xx
Meubilair paaltjes 68 stuk x,xx x,xx
Totaal terreininrichting x,xx
Directie Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Sloopwerk 11 x,xx x,xx
2 Grondwerken 22 x,xx x,xx
3 Leidingwerk riolering 25 x,xx x,xx
4 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
5 Wegverharding 1 30 x,xx x,xx
6 Wegverharding 2 31 x,xx x,xx
7 Wegbebakeing 32 x,xx x,xx
8 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
9 Werk algemene aard 61 x,xx x,xx
10 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
11 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.