Fietsverbinding, Den Haag - Leiden (route B)

Download deze projectanalyse

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Projectomschrijving
Opwaarderen fietsverbinding tussen Den Haag en Leiden.

Opwaardering door middel van het asfalteren van de fietsverbinding, daar waar tegelverharding aanwezig is, en het verbreden van de fietsverbinding. Inclusief het herstraten van delen waar geen asfaltverharding toegepast kan / mag worden.
De fietsverbinding is gelegen langs de N44 in de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Katwijk en Leiden.
De fasering en het doorgaande verkeer hadden hoge prioriteit.

Opdrachtgever 

Provincie Zuid Holland.

 

Peildatum orginele begroting

April 2011.

 

Start uitvoering

Juni 2011.

Kosten- en gegevenstabellen

Begroting
KostensoortSpecificatieBijdrage in %Kosten
SubtotaalTotaalPer m2
Directe kosten Bouwkosten 88,5 x,xx
Totaal directe kosten x,xx x,xx
Indirecte kosten Eenmalige korting x,xx x,xx
Uitvoeringskosten x,xx x,xx
Algemene kosten 7,0 x,xx x,xx
Winst en risico 4,0 x,xx x,xx
Stelpost x,xx x,xx
Bijdragen 0,3 x,xx x,xx
Totaal indirecte kosten x,xx x,xx
Totaal projectkosten x,xx x,xx
Projectgrootte in m2 44.714


Hoeveelheden
OmschrijvingSpecificatieHoeveelhedenEenheid
Terrein Oppervlakteverhardingen x,xx m2
Oppervlakte groen x,xx m2
Verhardingen Asfalt x,xx ton
Betonstraatstenen x,xx m2
Straatbakstenen x,xx m2
Betontegels x,xx m2
Leidingwerk PVC-riolering x,xx m
Straat-/trottoirkolken x,xx stuks
Terreininrichting Wegmarkering x,xx km
Verkeersborden x,xx stuks
Meubilair, paaltjes x,xx stuks
Wegverlichting Wegverlichting x,xx stuks
Groenvoorzieningen Beplanting x,xx m2
Gazon/bermen x,xx m2


Kostenkengetallen
HoofdstukBestekpostHoeveelheidEenheidKosten
Per eenheidPer postTotaal
Grondwerken Ontgraven 4.772 m3 x,xx x,xx
Grond vervoeren op werk 274 m3 x,xx x,xx
Aanvullen grond/zand 274 m3 x,xx x,xx
Afvoeren grond inclusief acceptatiekosten 4.498 m3 x,xx x,xx
Totaal grondwerken x,xx
Leidingwerk Opnemen kolken 83 stuk x,xx x,xx
Opnemen mantelbuizen OV 180 m x,xx x,xx
Kolken inclusief aansluitingen 83 stuk x,xx x,xx
Totaal leidingwerk x,xx
Funderingslagen Aanbrengen steenmengsels funderingslaag 20.608 m2 x,xx x,xx
Totaal funderingslagen x,xx
Verhardingen 1 Asfaltwapening 5.981 m2 x,xx x,xx
Asfaltverhardingen 6.300 ton x,xx x,xx
Opsluitingen 7.706 m x,xx x,xx
Opnemen betonbanden 10.922 m x,xx x,xx
Opnemen elementen verhardingen 20.755 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen (frezen) 2.597 m2 x,xx x,xx
Opnemen asfaltverhardingen (opbreken) 612 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen 1 x,xx
Verhardingen 2 Elementverhardingen 4.101 m2 x,xx x,xx
Totaal verhardingen 2 x,xx
Wegbebakening Opnemen wegmarkeringen 29 m2 x,xx x,xx
Totaal wegbebakening x,xx
Groenvoorzieningen Voorbewerkingen en inzaaien 98 are x,xx x,xx
Opnemen groen 103 are x,xx x,xx
Totaal groenvoorzieningen x,xx
Wegverlichting Wegverlichting onderhoud 150 stuk x,xx x,xx
Totaal wegverlichting x,xx
Terrein inrichting Wegmarkering 9 km x,xx x,xx
Wegmarkering (figuraties) 50 m2 x,xx x,xx
Opnemen overige (meubilair) 18 stuk x,xx x,xx
Verkeersborden 51 stuk x,xx x,xx
Meubilair, paaltjes 18 stuk x,xx x,xx
Opnemen verkeersborden 9 stuk x,xx x,xx
Totaal terrein inrichting x,xx
Tijdelijke verkeersmaatregelen Afzettingen en omleidingen 1 post x,xx x,xx
Totaal tijdelijke verkeersmaatregelen x,xx
Directie Keet, tbs, werk van algemene aard 1 post x,xx x,xx
Totaal directie x,xx
Totaalkosten project x,xx


RAW Kostenkengetallen
RAW-clusterRAWKosten
In euro'sin %
1 Grondwerken 22 x,xx x,xx
2 Leidingwerk 25 x,xx x,xx
3 Funderingslagen 28 x,xx x,xx
4 Verhardingen 1 30 x,xx x,xx
5 Verhardingen 2 31 x,xx x,xx
6 Wegbebakening 32 x,xx x,xx
7 Wegverlichting 34 x,xx x,xx
8 Groenvoorzieningen 51 x,xx x,xx
10 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 62 x,xx x,xx
11 Terreininrichting 63 x,xx x,xx
12 Directie 81 x,xx x,xx
Totaal kosten x,xx x,xx


Afbeeldingen


Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Alexander Reijtenbagh de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.