Afvalcontainer bouw- en sloopafval

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Onder bouw- en sloopafval wordt puin, zand, gips, hout, metaal, papier, karton, plastic, kunststof en huisraad verstaan.

Let op:
KCA (gevaarlijk afval), asbest en dakleer mogen niet worden aangeboden als bouw- en sloopafval.

Er is geen huurtermijn. De maximale belading is 20 cm boven de rand van de container.

Tabel

Inhoud in m3Afmeting in mKosten per containerGemiddeld in Nederland
Regio
NoordOostZuidWestMidden
3 2,50 x 1,60 x 1,00 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
6 3,35 x 1,85 x 1,10 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
10 3,60 x 1,90 x 1,60 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
10 (dicht) 3,60 x 1,90 x 1,60 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Inclusief

  • transport;
  • huur;
  • ontdoeningskosten. 

TOELICHTING VERWIJDEREN RESTSTOFFEN


Hier vindt u de tarieven voor het afvoeren van vervuilde en niet-vervuilde materialen naar een puinrecycling, groenrecycling, sorteerinrichting, afvalverbranding of stortplaats. Deze tarieven kunnen per provincie sterk verschillen. Daarom geven de tabellen per bestemming voor elke provincie zowel de gemiddelde als de hoogste en laagste tarieven weer. Onder elke tabel staat ook vermeld wat de gemiddelden voor heel Nederland zijn.


Puinrecycling en sorteerinrichting

Bouwafvalstoffen die voor hergebruik of verwerking in aanmerking komen, mogen niet meer gestort worden. Deze afvalstoffen moeten voor reiniging en/of bewerking aan een recyclingsinstallatie of sorteerinrichting aangeboden worden. Vaak gelden hiervoor bepaalde voorwaarden -zoals de afmetingen van puin- zodat vooraf overleg raadzaam is. Alleen verontreinigde materialen mogen, indien het onmogelijk is deze te reinigen of te hergebruiken en de uitloogwaarde boven de grenswaarde U2 ligt, gestort worden. Uitzondering hierop vormen afvalstoffen die dusdanig behandeld en/of verwerkt kunnen worden dat uitloging van gevaarlijke stoffen onder de wettelijk gestelde grenswaarden blijft.


Groenrecycling

Groenafval dat niet kan worden hergebruikt op de plaats waar het vandaan komt, kan worden afgevoerd naar een groenrecyclingsinstallatie. In de tarieven is onderscheid gemaakt tussen GFT-, tuin- en plantsoenafval, snoeihout en stobben en tussen maaisel van sloten en bermen.


Afvalverbranding en stortplaats

De afvalstoffen die op geen enkele manier voor hergebruik of hoogwaardige verwerking in aanmerking komen, moeten zoveel mogelijk worden verbrand. Bij de verbranding kan dan energie teruggewonnen worden. De niet-brandbare materialen kunnen op stortplaatsen aangeboden worden. Niet alle materialen kunnen overal gestort worden.


Asbest

Asbest mag alleen door gecertificeerde bedrijven verwijderd en afgevoerd worden. De door deze bedrijven gerekende kosten zijn meestal inclusief stortkosten. Asbest kan zich zowel binnen als buiten bevinden. De asbest in het gebouw kan met de containment- of met de couveusemethode verwijderd worden. De containmentmethode is onder andere bestemd voor asbest aan plafonds, vloerbedekking, dakbeschotten en de op zichzelfstaande kleine elementen. De couveusemethode is hoofdzakelijk gericht op asbest bij leidingen en kokers. In de tabel zijn nadrukkelijk alleen de storttarieven vermeld.


Condities

De kosten zijn exclusief transport en BTW.

De kosten gelden voor hoeveelheden tot circa 50 ton.

Voor grotere hoeveelheden zijn individuele afspraken mogelijk met de recycling-, sorteer-, verbrandingsinstallaties of stortplaatsen. De prijzen worden dan projectmatig vastgesteld.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.