Kosten asfaltmengsel

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Uitgangspunten
Er is gerekend met:

  • kosten af centrale in het midden van het land (Utrecht);
  • fabricagekosten gebaseerd op een jaarproductie van 125.000 ton;
  • 3% vochtpercentage in steenslag en grind;
  • 5% vochtpercentage in zand.

PA16 is een combinatiedeklaag mengsel.
DGAD is een dunnen geluidsreducerende deklaag mengsel.

Tabel

Mengsel (oude benaming)SteenslagsoortStandaard RAW november 2010Type/soort (oude benaming)Kosten per ton
Standaard RAW 2005Verkeersklasse
Grindasfaltbeton AC 16 base OL-A 0/16 type 2 2 - 3 x,xx
AC 32 base OL-A 0/32 3 x,xx
Steenslagasfaltbeton Morene AC 16 base OL-B 0/16 4 x,xx
AC 22 base OL-A 0/22 3 x,xx
AC 22 base OL-B 0/22 4 x,xx
AC 22 base OL-IB 0/22 5 x,xx
Nederlandse AC 16 base OL-B 0/16 4 x,xx
AC 22 base OL-B 0/22 4 x,xx
Open asfaltbeton Morene AC 11 bind TL-B 0/11 2 - 3 x,xx
AC 11 bind TL-IB 0/11 5 x,xx
AC 16 bind TL-B 0/16 type 2 2 - 3 x,xx
AC 16 bind TDL-B 0/16 type 3 2 - 3 - 4 x,xx
AC 22 bind TL-B 0/22 2 - 3 x,xx
Nederlandse AC 16 bind TL-B 0/16 type 2 2 - 3 x,xx
AC 16 bind TDL-B 0/16 type 3 2 - 3 - 4 x,xx
AC 22 bind TL-B 0/22 2 - 3 x,xx
Zeer open asfaltbeton Morene ZOAB 11 0/11 x,xx
ZOAB 16 0/16 x,xx
Nederlandse ZOAB 11 0/11 x,xx
ZOAB 16 0/16 x,xx
Dicht asfaltbeton Morene AC 8 surf DL-B 0/8 3 x,xx
AC 11 surf DL-B 0/11 3 x,xx
AC 16 surf DL-B 0/16 3 x,xx
AC 16 surf DL-C 0/16 4 x,xx
Nederlandse AC 8 surf DL-B 0/8 3 x,xx
AC 11 surf DL-B 0/11 3 x,xx
AC 16 surf DL-B 0/16 3 x,xx
AC 16 surf DL-C 0/16 4 x,xx
Tilrood 2/6 en 4/8 AC 8 surf rood 0/8 rood, blanke bitumen 2 - 3 x,xx
AC 8 surf DL-B 0/8 rood, zwarte bitumen 2 - 3 x,xx
Steenmastiekasfalt Morene SMA - NL 5 0/6 x,xx
SMA - NL 8A 0/8 x,xx
SMA - NL 11A 0/11 type 1 x,xx
SMA - NL 11B 0/11 type 2 x,xx
Nederlandse SMA - NL 8B 0/8 x,xx
SMA - NL 11A 0/11 type 1 x,xx
Tilrood 4/8 SMA - NL 8 0/8 rood x,xx
PA16 PA16 x,xx
DGAD DGAD, 0/6 brekerzand x,xx
DGAD, 0/8 brekerzand x,xx
DGAB, 0/6 rondzand x,xx

TOELICHTING EN CONDITIESToelichting

Als abonnee hebt u toegang tot het databestand 'Materiaalprijzen', dat ingedeeld is volgens de RAW-systematiek. Onder die subwerkcategoriën waar voor calculaties materiaalprijzen nodig zijn, is een xx.xx.91-post aangemaakt. Deze post bevat prijzen van de, voor die subwerkcategorie, betreffende materialen.


Prijscondities

De richtprijzen in dit databestand zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities.


Peildatum

Het prijsniveau van de gepubliceerde richtprijzen voor het inkopen van materialen is niet meer gebaseerd op een vaste peildatum. Prijswijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt en kenbaar gemaakt op deze site, kortom ze zijn altijd actueel.


Algemene condities

Voor zover er geen kwantumprijzen in de tabellen zijn vermeld, zijn de richtprijzen voor materialen gebaseerd op redelijke hoeveelheden, respectievelijk volle vrachten, jaarcontracten en seriematigheid. Indien niet anders vermeld, gelden de prijzen netto, franco werk.

De richtprijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.