Plaatsen van kleine loopbrug voor vijverpartij

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Kleine loopbrug voor vijverpartijen, breedte 1.150 mm, leuninghoogte 800 mm.

Tabel

Afmeting loopbrug in mmAantal leuningen.
LengteTooghoogte
Kosten per stuk 2.450 170 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx
3.650 280 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx
Uur per stuk 2.450 170 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx
3.650 280 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx
Stuks per uur 2.450 170 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx
3.650 280 0 x,xx
1 x,xx
2 x,xx

Exclusief

 • leverantie.

Toelichting en conditiesCondities


Prijscondities

De kostengegevens in dit boek zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities in dit boek steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities.

Voor de kostengegevens in dit boek gelden de volgende uitgangspunten:

 • peildatum;
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 30 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

De directe kosten bestaan uit loon-, materiaal-, materieel- en onderaannemerskosten. Als de opdrachtgever bepaalde keuringen voorschrijft kunnen ook deze tot de directe kosten geteld worden. Directe kosten hebben rechtstreeks betrekking op een afzonderlijk onderdeel. Teken-, meet- en uitzetwerk zijn niet bij de directe kosten inbegrepen.


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer.

Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen.

Levering franco werk tenzij anders vermeld.


Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer.

Prijzen van aangedreven materieel zijn inclusief bediening tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het project wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten;
 • diverse vergunningen/ontheffingen, transport, bouw, container.

Indirecte kosten

Indirecte kosten oftewel staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot.

Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

Bij het vaststellen van de staartkosten spelen de volgende vragen een rol:

 • is het project bijzonder gecompliceerd?
 • is het project bijzonder groot?
 • is de voortdurende aanwezigheid van een uitvoerder noodzakelijk?
 • is de aankoop van materialen voor rekening van de aannemer?

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk.

 

Calculatieschema groenwerk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Eventuele keuringskosten ___________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 5% van A
Algemene bedrijfskosten, 20% van A
Winst en risico, 10% van A ___________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, in- en verkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.

Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet verrekenbare loon- en prijsstijgingen.

Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt.

Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.