Ontgraven (handmatig 60%, machinaal 40%) en machinaal aanvullen sleuf, diepte tot 1 m

Omschrijving

Omschrijving
Het ontgraven (handmatig 60%, machinaal 40%), machinaal aanvullen en verdichten van een sleuf, diepte tot 1 m. Aanvulling met uitgekomen grond.

Tabel

GrondsoortDiepte in mBreedte in m
0,300,400,500,600,700,800,901,00
Kosten per m Zand 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Zanderige klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Uur per m Zand 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Zanderige klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
m per uur Zand 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Zanderige klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Klei 0,6 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,7 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,8 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
0,9 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

PRIJSCONDITIES


De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:


 • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieelkosten en onderaanneming. .


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
Bankwerker/lasser 50,80
Betonwerker I 49,25
Cultuurtechnisch medewerker 38,90
Fitter/lasser gasleiding 53,40
Geleiderailmonteur 49,00
Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
Heier 48,95
Hovenier 38,90
Kabellasser 44,85
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
Laborant 59,45
Machinist 52,00
Monteur 51,95
Palenboorder/funderingswerker 48,95
Rijswerker 48,95
Remmingwerker 48,70
Schilder 42,55
Sloper 48,95
Sloper (DTA-er) 48,05
Steenzetter 50,85
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
Timmerman I 50,85
Uitvoerder 59,45
Uitzetter 50,80
Vakman GWW 48,95
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 50,85

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Prijzen van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte kosten, ook wel staartkosten genoemd, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Indirecte kosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij kabel- en leidingwerk.

Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema kabel- en leidingwerk

OmschrijvingPercentage van subtotaal(Sub)totaalBedrag
(A)(B)
Arbeidskosten
Materieelkosten
____________
Subtotaal (A)
Algemene Kosten 10
Kwaliteitszorg 0,5
Transport materieel en personeel 1
Huisvesting 1
Verzekeringen 0,5
Uitvoeringskosten 8
Winst en risico 5
Eenmalige kosten
____________
Totaal (A)
____________
Materiaalkosten Subtotaal (B)
Opslag materiaal 10
Winst en risico 6
____________
Totaal (B)
Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)


Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.

Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.
KABELBESCHRIJVINGEN


Indeling elektriciteitsspanningen:

 • laagspanning: tot 1.000 Volt;
 • middenspanning: 1.000 tot 10.000 Volt;
 • hoogspanning: vanaf 10.000 Volt.

VO-YMvKas mb 0,6/1 kV


TOEPASSING

Kabel voor laagspanningsinstallaties tot 1.000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 genoemde toepassingen. De kabel kan direct in de grond worden gelegd en is bovendien de aangewezen keuze voor bovengrondse installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische en elektrische bescherming van de kabel. VULTO mb kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd. De moeilijk brandbare mantel voorkomt brandvoortplanting langs kabelbundel en beperkt de ontwikkeling van rook en schadelijke gassen bij brand.


De veeladerige uitvoeringen van VULTO mb worden vooral toegepast als hulp stroomkabel en in de meet- en regeltechniek, voor onder meer besturingsdoeleinden, waarbij de toegestane stroombelasting vaak slechts een ondergeschikte rol speelt. Indien de mogelijkheid bestaat dat de aders zwaar worden belast, dient er rekening mee te worden gehouden dat de maximale toelaatbare stroombelasting sterk afhankelijk is van het aantal aders.


KABELCONSTRUCTIE

 

Geleider Blank elektrolytisch koper
Isolatie VULTEEN (XPLE, gevulkaniseerde polytheen)
Aders Samengeslagen; 1 - 5 aders: opgevuld tot een rond geheel; veeladerig omwikkeld met kunststof tape
Binnenmantel VINYL (PVC)
Omvlechting/beschermingsleiding Daaronder een soepele platte beschermingsleiding, bestaande uit vele vertinde koperdraadjes
Buitenmantel VINYL (PVC) mb


ELEKTRISCHE GEGEVENS

 

Nominale spanning 600/1.000 V
Beproevingsspanning 3.500 V


KABELGEGEVENS

 

Minimum installatietemperatuur 0 °C
Mantelkleur Standaard grijs
Keur KEMA-KEUR
Opdruk KABEL VULTO mb ..x.. mm 2 (SV*) KEMA-KEUR; MOEILIJK BRANDBAAR; lengte aanduiding

* alleen bij sectorvormige geleiders.


LEVERING

 

2 - 4 aders 1,5 - 4 mm 2: op ringen of haspels
5 aders 1,5 en 2,5 mm 2: op ringen of haspels
grotere maten Op haspels

YMvKmb 0,6/1 kV


TOEPASSING

Voedings- en stuurstroomkabel voor laagspanningsinstallaties tot 1.000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven ruimten. Bestemd voor vaste montage in het zicht, bij bevestiging door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd, is VULTO of VULTA de juiste keuze. De kabel is geschikt voor een maximale continue geleidertemperatuur van 90°C. De moeilijk brandbare mantel voorkomt brandvoortplanting langs de kabelbundel en beperkt de ontwikkeling van rook en schadelijke gassen bij brand.


KABELCONSTRUCTIE

 

Geleider Blank elektrolytisch koper; 3- en 4-aderige kabels groter dan 50 mm 2: sectorvormig; overige typen: rond
Isolatie VULTEEN (XLPE, gevulkaniseerde poyetheen)
Aders Samengeslagen 1-5 aders: opgevuld tot een rond geheel; veeladerig omwikkeld met kunststof tape
Buitenmantel VINYL (PVC) mb


ELEKTRISCHE GEGEVENS

 

Nominale spanning 600/1.000 V
Beproevingsspanning 3.500 V


KABELGEGEVENS

 

Minimum installatietemperatuur 0°C
Mantelkleur Standaard grijs
Keur KEMA-KEUR
Opdruk KABEL VULT-N of -g mb..x..mm 2 (SV*); KEMA-KEUR; MOEILIJK BRANDBAAR; lengte aanduiding

* alleen bij sectorvormige geleiders.


LEVERING

 

1 - 6 mm 2: Op ringen of haspels
grotere maten: Op haspels

VG-YMvKas mb 0,6/1 kV


TOEPASSING

Kabel voor laagspanningsinstallaties tot 1.000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 genoemde toepassingen. De kabel wordt vooral toegepast voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel van hoofd- en onderverdeelinrichtingen en aansluitingen van motoren, en daarnaast voor bovengrondse installaties die een verregaande mechanische en elektrische bescherming van de kabel eisen. VULTA mb kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd. De moeilijk brandbare mantel voorkomt brandvoortplanting langs kabelbundel en beperkt de ontwikkeling van rook en schadelijke gassen bij brand.


KABELCONSTRUCTIE

 

Geleider Blank elektrolytisch koper; 3- en 4-aderige kabels groter dan 50 mm 2: sectorvormig; overige typen: rond
Isolatie VULTEEN (XLPE, gevulkaniseerde poyetheen)
Aders Samengeslagen; ronde geleiders: opgevuld tot een rond geheel; sectorvormige geleiders: omwikkeld met kunststof tape
Binnenmantel VINYL (PVC)
Omvlechting/beschermingsleiding Armering van gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden (10 - 25 mm 2 rond, groter dan 35 mm 2 vlak) met daaromheen een open tegenspiraal van staalband
Buitenmantel VINYL (PVC) mb


ELEKTRISCHE GEGEVENS

 

Nominale spanning 600/1.000 V
Beproevingsspanning 3.500 V


KABELGEGEVENS

 

Minimum installatietemperatuur 0 °C
Mantelkleur Standaard grijs
Keur KEMA-KEUR
Opdruk KABEL VULTA mb o f-g mb ..x.. mm 2 (SV*); KEMA-KEUR; MOEILIJK BRANDBAAR; lengte aanduiding

* alleen bij sectorvormige geleiders.


LEVERING

Op haspels.


Kunststof kabels met XLPE isolatie van 10 t/m 30 kV


KABELCONSTRUCTIE: YMeKrvas lwd (1-aderig)

 

Geleider Aluminium massief
Geleidersscherm Geëxtrudeerde zwakgeleidende laag
Isolatie XLPE
Isolatiescherm Geëxtrudeerde zwakgeleidende laag
Bedding *) Zwakgeleidende zwelband
Aardscherm Koperdraden en een koperband als tegenspiraal
Vulling *) Geëxtrudeerd rubber
Mantel PE van harde kwaliteit

*) Deze beide lagen dragen tezamen zorgen voor de langswaterdichtheid.


KABELCONSTRUCTIE: VGYMvKrvas (mb) (3 aderig)

 

Geleider Koper meerdraads
Geleidersscherm Geëxtrudeerde zwakgeleidende laag
Isolatie XLPE
Isolatiescherm Geëxtrudeerde zwakgeleidende laag
Bedding Zwakgeleidende zwelband
Scherm Koperband
Vulling Geëxtrudeerd rubber
Mantel PVC
Armering/aardscherm Verzinkte staaldraden (rond of vlak) met daarin opgenomen koperdraden en een tegenspiraal van verzinkt staaldraad
Bekleding PVC (moeilijk brandbaar)

Papierloodkabels 1-10 kV


GPLK

De GPLK-constructie heeft een aantal eigenschappen die met elkaar een belangrijke functie vervullen ten opzichte van personele en materiële veiligheid.

Deze eigenschappen zijn:

 • continue aarde;
 • gesloten elektrisch scherm;
 • armering.


VGPLK

Bij dit type massakabel is de vezelstofbekleding vervangen door een PVC-buitenmantel, waardoor men te maken krijgt met een schonere kabel.

Door toepassing van deze mantel treedt geen continue aarde meer op. Dit heeft in een aantal gevallen tot voordeel dat er geen invloed meer is van aard-zwerfstromen.


KABELCONSTRUCTIE

 

Geleider Koper of aluminium meerdraads
Aderisolatie Geïmpregneerd papier
Gordelisolatie Geïmpregneerd papier
Loodmantel Zuiver lood
Bedding Papier, vezelstof, bitumen
Armering Verzinkt staal
Buitenmantel GPLK = Vezelstof bitumen; VGPLK = PVC

Grondkabel met papier-luchtisolatie voor lokale telefonie, met geleiders van 0,8 mm, volgens NEN 939 type B (staaldraad pantsering)

 

Lusweerstand circa 70 ohm/km
Demping bij 800 Hz circa 82 mN/km (0,71 dB/km)
Karakteristieke impendante bij 800 Hz circa 620 ohm


SAMENSTELLING

Elke geleider, bestaande uit een draad van elektrolytisch koper, is geïsoleerd met papierkoord en een laag papier. Vier aders zijn samengeslagen tot een stergroep die met een katoendraad is omwikkeld. De stergroepen zijn in lagen met afwisselende slagrichting samengeslagen. Om het geheel bevindt zich een gordelisolatie van ten minste twee lagen papier en een loodmantel met een antimonium-gehalte van 0,5 - 0,8%.

Hierover zijn aangebracht:

 • twee lagen papier;
 • een laag jute;
 • een laag verzinkt vlak staaldraad;
 • een laag jute.

De loodmantel en alle lagen daaromheen zijn bedekt of doordrenkt met asfalt. De kabel is van buiten voorzien van een krijtlaag.


STEMPELING VAN DE LOODMANTEL

Doorlopende aanduiding van het jaar van fabricage en een pijl wijzend naar de kop van de kabel. De kabel is zo op de haspel gewikkeld dat de kop het buiteneinde is.


Grondkabel met Nekateen-isolatie voor lokale telefonie, signalering en besturing, met geleiders van 0,8 mm, met staaldraad pantsering

 

Lusweerstand circa 70 ohm/km
Demping bij 800 Hz circa 90 mN/km (0,78 dB/km)
Karakteristieke impendante bij 800 Hz circa 550 ohm


SAMENSTELLING

Elke geleider, bestaande uit een draad van elektrolytisch koper, is geïsoleerd met een laag Nekateen. Vier aders zijn samengeslagen tot een stergroep die met kunststofgaren is omwikkeld. De stergroepen zijn in lagen met afwisselende slagrichting samengeslagen. Om de buitenste laag is een gordelisolatie van kunststof band aangebracht. Dit geheel is omgeven door een weerbestendige Nekateen mantel, waarover een pantsering is aangebracht bestaande uit een laag gegalvaniseerd rond staalband voor de dunnere typen. Over de pantsering is een tegenspiraal aangebracht. De pantsering is omgeven door een Nekavinyl-bekleding.


KLEUR VAN DE BEKLEDING

Groen, desgewenst een andere kleur.

Op de bekleding is in reliëf aangegeven: de naam van de fabrikant, het jaar van fabricage, het aantal groepen en de middellijn van de geleiders.

De kabel is zo op de haspel gewikkeld dat de kop het buiteneinde is.Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.