CBS-indexcijfers grond-, weg-, waterbouw (GWW), per kwartaal

Omschrijving

Omschrijving
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert prijsindexcijfers typen werk in de GWW voor onder andere:

  • wegen met open verharding (klinkers);
  • wegen met gesloten verharding (asfalt);
  • bruggen en tunnels;
  • civieltechnische werken;
  • waterbouwkundige werken;
  • bouwrijp maken van terreinen.


Uitgangspunten
Deze prijsindex is gebaseerd op prijsontwikkeling van lonen, materiaal en materieel.
Januari 2015 = 100.
* Het indexcijfer in dit jaar is een voorlopige cijfer.

Tabel

JaarKwartaalTotaal GWWDeelgebieden GWW
VerhardingBruggen/ tunnelsCivieltechnischeWaterbouwkundigeBouwrijp maken
OpenGeslotenwerken en bouwwerken en bouw
2015 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2016 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2017 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2018 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2019 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2020 Januari x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Oktober x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2021 Januari* x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
April* x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Juli* x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Exclusief

  • stelposten;
  • algemene kosten;
  • winst en risico;
  • BTW.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.