Verreiker

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Tabel

TypeBrandstofHefhoogte in mHefvermogen in kgHuurprijs per week
Verreiker Diesel 13,00 4.000 x,xx
17,30 4.000 x,xx
20,60 5.000 x,xx
Hijsarm 2.500 x,xx

Exclusief

 • brandstof;
 • bediening.

Afbeeldingen

TOELICHTING EN CONDITIESToelichting

Als abonnee hebt u toegang tot het databestand 'Huurtarieven Materieel', dat ingedeeld is volgens de Materieel Codering (MACO).

Dit databestand bevat richtprijzen van een groot assortiment van gangbare tarieven van veel gebruikt bouwmaterieel. De redactie stelt deze richtprijzen samen op basis van enquêtes onder aannemers, materieelverhuurbedrijven en gebruikers.


Prijscondities

De richtprijzen in dit databestand zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities.


Peildatum

Het prijsniveau van de gepubliceerde richtprijzen voor de inzet van materieel is niet meer gebaseerd op een vaste peildatum, maar wordt zo spoedig mogelijk aangepast als er prijswijzigingen bekend zijn. Hierdoor zijn de prijzen altijd actueel.


Algemene condities

De tarieven van materieel betreffen de gangbare prijzen waarvoor het genoemde materieel kan worden ingezet en/of gehuurd van op de Nederlandse markt opererende aannemers en materieelverhuurbedrijven.

Er is bij het samenstellen van de tarieven geen rekening gehouden met langere perioden dan aangegeven, specifieke bindingen met de materieelverhuurder en met projectgebonden aanpassingen. Langere perioden kunnen de uiteindelijke hoogte van het tarief wel beïnvloeden.

Bij het bepalen van het in te zetten materieel is het noodzakelijk om rekening te houden met de aard van het werk, de werkomstandigheden, de capaciteiten en de kosten zoals:

 • aan- en afvoer c.q. laden en lossen;
 • verzekeringen;
 • brandstof en smeermiddelen;
 • bediening;
 • onderhoud;
 • motorvermogen;
 • gronddruk;
 • bakinhoud (voor graafmachines, draglines en laadschoppen);
 • werkbelasting;
 • hijsvermogen (kranen).


Ook moet men er zich bij het aangaan van een huurovereenkomst van verzekeren dat het materieel voldoet aan de eisen die door de arbeidsinspectie worden gesteld en dat het in een goede staat verkeert.


Tenzij bij de tabellen uitdrukkelijk anders vermeld staat, zijn de tarieven gebaseerd op de volgende standaard condities:

 • werkdagen van 8 uur;
 • werkweken van 5 werkdagen;
 • bij huur: afwijking van de minimum periode alleen mogelijk na overleg;
 • start periode: bij verlaten thuisbasis van het materieel;
 • einde periode: bij terugkomst thuisbasis van het materieel;
 • eventuele kosten bediening zijn gebaseerd op de volgens de CAO vastgestelde werktijden.


De huurtarieven materieel zijn inclusief:

 • verzekering tegen brand;
 • schade en diefstal tijdens transport en gebruik.


De huurtarieven materieel zijn exclusief:

 • aan- en afvoer;
 • montage en demontage;
 • plaatsen;
 • bediening, tenzij anders vermeld;
 • brandstoffen;
 • BTW.

Brandstofverbruik dieselmotoren

Voor het bepalen van het brandstofverbruik van dieselmotoren is er gemiddeld 1 liter dieselolie nodig voor iedere 3,67 belaste kW of 5 Pk.

Bij zelfrijdend materieel kunt u rekenen met een belastinggraad van circa 75%, aangezien motoren nooit continue voor de volle 100% belast worden.

Een voorbeeld: een laadschop met een dieselmotor van 88 kW zal per uur (88 x 0,75) : 3.67 = 18 liter dieselolie verbruiken.

Indien het vermogen in Pk aangegeven is, in dit geval 120, wordt de berekening als volgt: (120 x 0,75) : 5 = 18 liter.

Als indicatie voor de kosten van smeermiddelen kunt u rekenen met 12% van de brandstofkosten.

Op dezelfde wijze kunt u het verbruik berekenen van alle grondverzet- en wegenbouwmachines, pompen, trilplaten, vrachtwagens en dergelijke.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.