Verwijderen omleidingsroutes

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Tabel

Omleidingsroute
Kosten per keer x,xx

Exclusief

  - aan- en afvoer materieel.

  Toelichting en condities


  Het calculatiebestand GWW van www.gwwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een calculatie op RAW-bestekspostniveau voor civiel- en groentechnische werkzaamheden. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.  Prijscondities

  De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

  • actuele peildatum (de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
  • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
  • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
  • dagproductie op normale werktijden;
  • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
  • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

  Toelichting kosten


  Materiaalkosten

  Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


  Arbeid

  Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

   

  Uurtarief GWW

  FunctieUurtarief
  Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 49,00
  Bankwerker/lasser 48,45
  Betonwerker I 49,25
  Cultuurtechnisch medewerker 38,90
  Fitter/lasser gasleiding 53,40
  Geleiderailmonteur 49,00
  Grondwerker (ploeg 3 personen) 48,95
  Heier 48,95
  Hovenier 38,90
  Kabellasser 44,85
  Kabelwerker (ploeg 6 personen) 44,85
  Laborant 59,45
  Machinist 52,00
  Monteur 51,95
  Palenboorder/funderingswerker 48,95
  Rijswerker 48,95
  Remmingwerker 48,70
  Schilder 42,55
  Sloper 48,95
  Sloper (DTA-er) 48,05
  Steenzetter 50,85
  Stratenmaker (ploeg 2 personen) 53,80
  Stratenmaker (ploeg 3 personen) 49,50
  Timmerman I 50,85
  Uitvoerder 59,45
  Uitzetter 50,80
  Vakman GWW 48,95
  Verkeersregelaar
  IJzervlechter I 50,85

  Materieelkosten

  Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


  Onderaannemerskosten

  Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


  Directe kosten

  Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


  Eenmalige kosten

  Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

  • aan- en afvoer materieel;
  • materieeltransport op het werk;
  • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
  • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
  • bediening en verbruik;
  • kantoorbehoeften;
  • verhard terrein voor keten en wagens;
  • opslagterrein;
  • brandstofvoorzieningen materieel;
  • schoonmaken wegen;
  • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
  • risico kabels en leidingen;
  • bewaking;
  • reservematerieel (stand-by);
  • communicatiemiddelen;
  • revisiekosten;
  • veiligheidsvoorzieningen;
  • onderhouds- en opleveringskosten.

  Indirecte kosten

  Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

  De percentages in de volgende calculatieschema's geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

  LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

   

  Calculatieschema Sloop-, GWW- en Groenwerk

  OmschrijvingPercentage van subtotaal (A) bij(Sub)totaalBedrag
  SloopwerkGWW-werkGroenwerk
  Arbeidskosten
  Materiaalkosten
  Materieelkosten
  Onderaannemerskosten
  Eventuele keuringskosten
  ________________
  Directe kosten Subtotaal (A)
  ________________
  Eenmalige kosten
  Uitvoeringskosten 5 7 5
  Algemene bedrijfskosten 4 8 20
  Winst en risico 5 4 10
  ________________
  Indirecte kosten Subtotaal (B)
   
  Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

   

  Calculatieschema kabel- en leidingwerk

  OmschrijvingPercentage van subtotaal(Sub)totaalBedrag
  (A)(B)
  Arbeidskosten
  Materieelkosten
  ____________
  Subtotaal (A)
  Algemene Kosten 10
  Kwaliteitszorg 0,5
  Transport materieel en personeel 1
  Huisvesting 1
  Verzekeringen 0,5
  Uitvoeringskosten 8
  Winst en risico 5
  Eenmalige kosten
  ____________
  Totaal (A)
  ____________
  Materiaalkosten Subtotaal (B)
  Opslag materiaal 10
  Winst en risico 6
  ____________
  Totaal (B)
  Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

  Uitvoeringskosten

  Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


  Algemene kosten

  Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

  Voorbeelden van algemene kosten zijn:

  • directie en bedrijfsleiding;
  • bedrijfsbureau en calculatie;
  • marketing, verkoop en inkoop;
  • administratie algemeen;
  • salaris- en loonadministratie;
  • kantoorautomatisering;
  • personeelszaken en secretariaat;
  • receptie, telefoon, telex;
  • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
  • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
  • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
  • cursussen en jubilea;
  • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
  • milieuvergunningen;
  • contributies, abonnementen en certificering;
  • onderzoek en ontwikkeling.


  Winst en risico

  Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


  BTW

  Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

  Reageren

  Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


   Dit is een verplicht veld


   Dit is een verplicht veld   Dit is een verplicht veld

  Verplicht Dit is een verplicht veld.