Aanbrengen draadmat- of paneelhekwerk

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt, polyestercoating in de kleur donkergroen RAL 6009.
De panelen bestaan uit een dubbelstaafs draadmat, maaswijdte 50 x 200 mm, 2 horizontale draden en een diameter van 8 mm en uit 1 verticale draad met een diameter van 6 mm.
De staanders bestaan uit een kokerprofiel van 60 x 40 x 2 mm met een kunststof nok, h.o.h. 2.500 mm.

Uitgangspunten
De kosten zijn gebaseerd op levering en montage van circa 100 m in een obstakelvrije hekwerklijn.

Tabel

Hoogte in mmKosten per m
VerzinktGecoat
700 x,xx x,xx
900 x,xx x,xx
1.100 x,xx x,xx
1.300 x,xx x,xx
1.500 x,xx x,xx
1.700 x,xx x,xx
1.900 x,xx x,xx
2.100 x,xx x,xx
2.300 x,xx x,xx
2.500 x,xx x,xx

Exclusief

 • spanpalen en poorten.

Afbeeldingen

Toelichting en condities


Het calculatiebestand GWW van www.gwwkosten.nl bevat kostengegevens tbv het maken van een calculatie op RAW-bestekspostniveau voor civiel- en groentechnische werkzaamheden. Het bestand is naadloos te gebruiken in combinatie met de calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl. In deze toelichting vermelden we de uitgangspunten van de gepubliceerde kosten.Prijscondities

De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • actuele peildatum (de prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • normale bereikbaarheid voor aan- en afvoer van materiaal en materieel;
 • de kostengegevens in de tabellen bevatten de directe kosten inclusief eventuele onderaannemerskosten maar exclusief staartkosten;
 • dagproductie op normale werktijden;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Toelichting kosten


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 33,15
Bankwerker/lasser 50,80
Betonwerker I 51,00
Cultuurtechnisch medewerker 40,25
Fitter/lasser gasleiding 55,25
Geleiderailmonteur 50,70
Grondwerker (ploeg 3 personen) 50,65
Heier 50,65
Hovenier 40,25
Kabellasser 46,40
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 46,40
Laborant 61,50
Machinist 53,85
Monteur 53,75
Palenboorder/funderingswerker 50,65
Rijswerker 50,65
Remmingwerker 50,40
Schilder 44,05
Sloper 50,65
Sloper (DTA-er) 49,75
Steenzetter 52,65
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 55,70
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 51,20
Timmerman I 52,65
Uitvoerder 61,50
Uitzetter 52,60
Vakman GWW 50,65
Verkeersregelaar
IJzervlechter I 52,65

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in de volgende calculatieschema's geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema Sloop-, GWW- en Groenwerk

OmschrijvingPercentage van subtotaal (A) bij(Sub)totaalBedrag
SloopwerkGWW-werkGroenwerk
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Onderaannemerskosten
Eventuele keuringskosten
________________
Directe kosten Subtotaal (A)
________________
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten 5 7 5
Algemene bedrijfskosten 4 8 20
Winst en risico 5 4 10
________________
Indirecte kosten Subtotaal (B)
 
Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

 

Calculatieschema kabel- en leidingwerk

OmschrijvingPercentage van subtotaal(Sub)totaalBedrag
(A)(B)
Arbeidskosten
Materieelkosten
____________
Subtotaal (A)
Algemene Kosten 10
Kwaliteitszorg 0,5
Transport materieel en personeel 1
Huisvesting 1
Verzekeringen 0,5
Uitvoeringskosten 8
Winst en risico 5
Eenmalige kosten
____________
Totaal (A)
____________
Materiaalkosten Subtotaal (B)
Opslag materiaal 10
Winst en risico 6
____________
Totaal (B)
Geraamde aanneemsom Totaal (A + B)

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.