Volgende

Infra en groen (2015RAW) | 71 resultaten

  • Bedrijfsterrein83 Elementenverhardingen > 83.11 Straatwerk > 83.11.99 Algemeen
  • Bermstrook, aanvullen bermen51 Groenvoorzieningen > 51.04 Grondwerk t.b.v. bermonderhoud > 51.04.01 Aanvullen bermen
  • Boom51 Groenvoorzieningen > 51.43 Beplantingen, bijzondere voorzieningen > 51.43.21 Snoeien van bomen
  • Drainagebuis23 Drainage > 23.01 Horizontale drainage > 23.01.11 Aanbrengen drains voor horizontale drainage
  • Grondverbetering22 Grondwerken > 22.01 Grond ontgraven > 22.01.03 Grond ontgraven uit bekleding
  • Hemelwaterafvoergoot25 Riolering > 25.26 Putten en kolken, riolering > 25.26.02 Maken put van geprefabriceerde betonelementen
  • Betonnen kantopsluitingen, fietspaden83 Elementenverhardingen > 83.13 Kantopsluitingen en goten > 83.13.04 Aanbrengen trottoirbanden van beton
  • Lengtemarkering, fietspaden32 Wegbebakening > 32.01 Markeringen > 32.01.01 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-
  • Figuratie markering, fietspaden32 Wegbebakening > 32.01 Markeringen > 32.01.11 Aanbrengen overige markering -wegenverf-
  • Parkeerplaats83 Elementenverhardingen > 83.11 Straatwerk > 83.11.99 Algemeen