Kosten > Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen (2015RAW)  

Volgende

Groenvoorzieningen (2015RAW) | 150 resultaten

  • Aanbrengen antimaaischadepaal51 Groenvoorzieningen > 51.52 Beplantingswerk, bomen > 51.52.06 Aanbrengen anti-maaischade palen
  • Aanvullen berm51 Groenvoorzieningen > 51.04 Grondwerk t.b.v. bermonderhoud > 51.04.01 Aanvullen bermen
  • Aanbrengen boompaal en boomband51 Groenvoorzieningen > 51.15 Onderhoud naast water en watergangen > 51.15.31 Aanbrengen boompalen en boombanden
  • Aanbrengen boomverankering51 Groenvoorzieningen > 51.53 Bomen, bijzondere voorzieningen > 51.53.03 Aanbrengen boomverankering
  • Controleren van boom51 Groenvoorzieningen > 51.55 Onderhoud bomen, algemeen > 51.55.01 Controleren bomen door visuele inspectie
  • Controleren bomen51 Groenvoorzieningen > 51.55 Onderhoud bomen, algemeen > 51.55.01 Controleren bomen door visuele inspectie
  • Dressen51 Groenvoorzieningen > 51.02 Bemesten en grondstructuurverbeteren > 51.02.12 Dressen
  • Biologisch bestrijden eikenprocessierups51 Groenvoorzieningen > 51.62 Bestrijden ziekten en plagen, bomen > 51.62.02 Biologisch bestrijden eikenprocessierups
  • Afsteken van graskant51 Groenvoorzieningen > 51.25 Onderhoud gras en kruidachtigen > 51.25.11 Afsteken+afsnijden van graskanten
  • Diepverluchten grasveld51 Groenvoorzieningen > 51.34 Onderhoud sportvelden > 51.34.14 Diepbeluchten sportveld