Overzicht wijzigingen groenwerk en kust- en oeverwerk

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Tabel

CategorieOmschrijvingEenheidSituatie perWijziging
1-7-20181-1-2019
Garantieuurloon Verhoging % x,xx x,xx
Sociale verzekeringswetten Werkloosheidswet (Wachtgeld) Lang % x,xx x,xx -
Werkloosheidswet (Wachtgeld) Kort % x,xx x,xx -
Werkloosheidsverzekering (AWF) % x,xx x,xx +
WIA/WAO, basispremie % x,xx x,xx +
Zorgverzekeringswet (Zvw) % x,xx x,xx +
Bedrijfstakeigen regelingen WAO, gedifferentieerde premie % x,xx x,xx =
Whk, gedifferentieerde premie (werknemer) % x,xx x,xx =
Whk, gedifferentieerde premie (werkgever) % x,xx x,xx =
SAZAS werknemer % x,xx x,xx =
SAZAS werkgever % x,xx x,xx =
Fonds Arbeidsmarktbeleid werknemer % x,xx x,xx =
Fonds Arbeidsmarktbeleid werkgever % x,xx x,xx =
PAWW-premie werknemer % n.v.t x,xx -
PAWW-premie werkgever % n.v.t x,xx -
Pensioenpremie Pensioenpremie werknemer % x,xx x,xx =
Pensioenpremie werkgever % x,xx x,xx =
Franchise pensioen x,xx x,xx +
Maximum pensioenloon x,xx x,xx +
Premie Overgangsmaatregel werknemer % x,xx x,xx =
Premie Overgangsmaatregel werkgever % x,xx x,xx =
Maximum Overgangsmaatregel x,xx x,xx +
Maximum dagloon WAO, WGA, Werkloosheidswet x,xx x,xx +
Zorgverzekeringswet (Zvw) x,xx x,xx +
Premievrije voet Werkloosheidsverzekering (AWF) €/dag x,xx x,xx =
Loongrens Zorgverzekeringswet (Zvw) €/jaar x,xx x,xx +
Sociale wetten €/jaar x,xx x,xx +
Vergoedingen Werkkleding €/week x,xx x,xx =
Veiligheidsschoenen €/week x,xx x,xx +
Onbelaste reiskostenvergoeding €/dag x,xx x,xx =
Kilometervergoeding Motor €/km x,xx x,xx =
Auto Onbelast €/km x,xx x,xx =
Auto Belast €/km x,xx x,xx =

ToelichtingUitgangspunten

De tabellen met uurtarieven en loonkosten zijn gebaseerd op de uurlonen en vergoedingen volgens de verschillende CAO's en de wettelijke sociale premies.


Bij elke CAO worden tabellen gepresenteerd voor uurtarieven, productieve dagen en uren, en een overzicht van wijzigingen in de premies e.d. Voor de bepaling van het aantal feestdagen worden standaard 6 feestdagen per jaar gehanteerd.

Alle uurtarieven zijn gebaseerd op het gemiddelde uurtarief van een ploeg bestaande uit 1 of meerdere personen.

De ploegsamenstelling wordt in elke tabel vermeld.


Alle gepubliceerde tarieven zijn exclusief BTW.

In de berekeningen is rekening gehouden met een reisafstand van 35 km.


Alle uurtarieven zijn geproduceerd in samenwerking met CBBS Salarisservice in Den Haag.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Frank van de Waeter de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.