Aanbrengen stuwbak van prefab betonelementen, enkele doorstroombreedte tot 2.500 mm

Omschrijving

Omschrijving
De stuwbak is voorzien van een stalen klep met een windwerk en heeft een achterwand met een sparing voor aansluiting van een betonbuis of element.
De stuwbak wordt geplaatst op een damwandscherm, zie RAW-code 41.

Tabel

Afmeting in mmHoeveelheid in stuks
DoorstroombreedteL x b x h12345
Kosten per stuk 1.000 2.600 x 1.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1.500 2.600 x 1.500 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.500 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.500 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.500 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.000 2.600 x 2.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 2.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 2.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 2.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Uur per stuk 1.000 2.600 x 1.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1.500 2.600 x 1.500 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.500 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.500 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.500 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.000 2.600 x 2.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 2.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 2.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 2.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
Stuks per uur 1.000 2.600 x 1.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
1.500 2.600 x 1.500 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 1.500 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 1.500 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 1.500 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.000 2.600 x 2.000 x 1.700 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
2.900 x 2.000 x 2.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.400 x 2.000 x 2.500 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx
3.900 x 2.000 x 3.000 x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx

Inclusief

 • aansluiting op bestaande betonbuis.

Exclusief

 • damwandscherm;
 • grondwerk;
 • bemaling.

PRIJSCONDITIES


De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

 • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
 • situering van de werkzaamheden;
 • directe kosten;
 • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
 • onderaannemerskosten;
 • staartkosten;
 • marktsituatie.

Situering van de werkzaamheden

Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


Directe kosten

Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieelkosten en onderaanneming.


Materiaalkosten

Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


Arbeid

Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

 

Uurtarief GWW

FunctieUurtarief
Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 40,65
Bankwerker/lasser 42,40
Betonwerker I 39,20
Cultuurtechnisch medewerker 32,25
Fitter/lasser gasleiding 44,50
Geleiderailmonteur 40,65
Grondwerker (ploeg 3 personen) 40,45
Heier 40,45
Hovenier 32,25
Kabellasser 37,25
Kabelwerker (ploeg 6 personen) 37,25
Laborant 49,10
Machinist 43,35
Monteur 42,70
Palenboorder/funderingswerker 40,45
Rijswerker 40,45
Remmingwerker 40,45
Schilder 35,00
Sloper 40,45
Sloper (DTA-er) 40,05
Steenzetter 42,40
Stratenmaker (ploeg 2 personen) 44,40
Stratenmaker (ploeg 3 personen) 40,85
Timmerman I 42,40
Uitvoerder 49,10
Uitzetter 42,00
Vakman GWW 40,45
Verkeersregelaar 26,00
IJzervlechter I 42,40

Materieelkosten

Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Prijzen van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


Onderaannemerskosten

Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

 • aan- en afvoer materieel;
 • materieeltransport op het werk;
 • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
 • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
 • bediening en verbruik;
 • kantoorbehoeften;
 • verhard terrein voor keten en wagens;
 • opslagterrein;
 • brandstofvoorzieningen materieel;
 • schoonmaken wegen;
 • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
 • risico kabels en leidingen;
 • bewaking;
 • reservematerieel (stand-by);
 • communicatiemiddelen;
 • revisiekosten;
 • veiligheidsvoorzieningen;
 • onderhouds- en opleveringskosten.

Indirecte kosten

Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Indirecte kosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals: eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij groenvoorzieningen.

LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

 

Calculatieschema groenwerk

OmschrijvingEenheidBedrag
Arbeidskosten
Materiaalkosten
Materieelkosten
Eventuele keuringskosten ___________+
Totaal directe kosten (A)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten, 5% van A
Algemene bedrijfskosten, 20% van A
Winst en risico, 10% van A ___________+
Totaal indirecte kosten (B)
Totaal geraamde aanneemsom A + B


Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


Algemene kosten

Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

Voorbeelden van algemene kosten zijn:

 • directie en bedrijfsleiding;
 • bedrijfsbureau en calculatie;
 • marketing, verkoop en inkoop;
 • administratie algemeen;
 • salaris- en loonadministratie;
 • kantoorautomatisering;
 • personeelszaken en secretariaat;
 • receptie, telefoon, telex;
 • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
 • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
 • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
 • cursussen en jubilea;
 • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
 • milieuvergunningen;
 • contributies, abonnementen en certificering;
 • onderzoek en ontwikkeling.


Winst en risico

Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


BTW

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Marktsituatie

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.