Opbreken tegels van natuursteen

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Het opbreken van natuursteen tegels door een hydraulische graafmachine met riekbak of vork of door shovel. Transport/afvoer per kipper of vrachtauto.

Tabel

Opslag/transportDikte in mm
5080
Kosten per m2 Deponeren in berm x,xx x,xx
Laden, transport tot 5 km en storten x,xx x,xx
Stapelen op pallets, laden, transport tot 5 km en lossen x,xx x,xx
Uur per m2 Deponeren in berm x,xx x,xx
Laden, transport tot 5 km en storten x,xx x,xx
Stapelen op pallets, laden, transport tot 5 km en lossen x,xx x,xx
m2 per uur Deponeren in berm x,xx x,xx
Laden, transport tot 5 km en storten x,xx x,xx
Stapelen op pallets, laden, transport tot 5 km en lossen x,xx x,xx

Exclusief

  - stortkosten.

  PRIJSCONDITIES


  De kostengegevens zijn gerelateerd aan bepaalde prijscondities. Deze condities kunnen afwijken van de prijscondities die voor u gelden. Dit kan een juiste prijsvorming in de weg staan. Daarom moet u de prijscondities steeds goed vergelijken met de voor u geldende condities. Voor de kostengegevens gelden de volgende uitgangspunten:

  • peildatum (prijzen worden maandelijks geactualiseerd);
  • situering van de werkzaamheden;
  • directe kosten;
  • hoeveelheden in vaste m3 (tenzij anders vermeld);
  • onderaannemerskosten;
  • staartkosten;
  • marktsituatie.

  Situering van de werkzaamheden

  Alle werkzaamheden zijn gesitueerd in het centrum van Nederland. Een straal van 35 km geldt als uitgangspunt voor de aanvoer van personeel, materiaal, materieel en onderaannemers.


  Directe kosten

  Directe kosten zijn alle kosten die toe te wijzen zijn aan de afzonderlijke onderdelen van een project. Deze worden samengesteld door onderscheid te maken in materiaalkosten, arbeid, materieel en onderaanneming.


  Materiaalkosten

  Materiaalkosten betreffen alleen de materiaalkosten van de hoofdaannemer. Hierbij zijn beperkte kwantumkortingen inbegrepen. Levering franco werk, tenzij anders vermeld.


  Arbeid

  Arbeid bevat de kosten van alle manuren die nodig zijn om een project te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de uurtarieven die in de kosteninformatie gehanteerd worden. Deze uurtarieven zijn samengesteld aan de hand van de CAO's die gelden voor de betreffende beroepsgroepen.

   

  Uurtarief GWW

  FunctieUurtarief
  Asfaltwerker (ploeg 3 personen) 40,65
  Bankwerker/lasser 42,40
  Betonwerker I 39,20
  Cultuurtechnisch medewerker 32,25
  Fitter/lasser gasleiding 44,50
  Geleiderailmonteur 40,65
  Grondwerker (ploeg 3 personen) 40,45
  Heier 40,45
  Hovenier 32,25
  Kabellasser 37,25
  Kabelwerker (ploeg 6 personen) 37,25
  Laborant 49,10
  Machinist 43,35
  Monteur 42,70
  Palenboorder/funderingswerker 40,45
  Rijswerker 40,45
  Remmingwerker 40,45
  Schilder 34,25
  Sloper 40,45
  Sloper (DTA-er) 40,05
  Steenzetter 42,40
  Stratenmaker (ploeg 2 personen) 44,40
  Stratenmaker (ploeg 3 personen) 40,85
  Timmerman I 42,40
  Uitvoerder 49,10
  Uitzetter 42,00
  Vakman GWW 40,45
  Verkeersregelaar 26,00
  IJzervlechter I 42,40

  Materieelkosten

  Materieelkosten betreffen alle directe materieelkosten van de hoofdaannemer. Kosten van aangedreven materieel zijn inclusief bediening, tenzij anders vermeld.


  Onderaannemerskosten

  Onderaannemerskosten zijn kosten die onderaannemers in rekening brengen bij de hoofdaannemer. Hierbij zijn de toeslagen van de onderaannemer inbegrepen.


  Eenmalige kosten

  Eenmalige kosten zijn kosten die de aannemer maakt, maar waarvoor geen posten zijn opgenomen in het bestek. De hierna genoemde voorbeelden zijn niet altijd van toepassing op ieder project, maar kunnen afhankelijk van het bestek wel of niet van toepassing zijn. Voorbeelden:

  • aan- en afvoer materieel;
  • materieeltransport op het werk;
  • plaatsing en aansluitkosten keten en wagens;
  • kosten voor gas, water, elektra en telefoon;
  • bediening en verbruik;
  • kantoorbehoeften;
  • verhard terrein voor keten en wagens;
  • opslagterrein;
  • brandstofvoorzieningen materieel;
  • schoonmaken wegen;
  • werkwegen en gebruik van rijplaten/draglineschotten;
  • risico kabels en leidingen;
  • bewaking;
  • reservematerieel (stand-by);
  • communicatiemiddelen;
  • revisiekosten;
  • veiligheidsvoorzieningen;
  • onderhouds- en opleveringskosten.

  Indirecte kosten

  Indirecte of staartkosten, worden berekend nadat de directe kosten zijn begroot. Staartkosten zijn kosten die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren, zoals: eenmalige kosten, algemene kosten en winst en risico.

  De percentages in het volgende calculatieschema geven een redelijk gemiddelde van wat gangbaar is in de praktijk bij GWW-aannemers.

  Aannemers voor sloopwerk, bodemsanering, kabelwerk en groenvoorziening hanteren andere calculatieschema's en/of percentages. Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende tabellen.

  LET OP! De genoemde percentages zijn indicatief!

   

  Calculatieschema GWW-werk

  OmschrijvingEenheidBedrag
  Arbeidskosten
  Materiaalkosten
  Materieelkosten
  Onderaannemerskosten
  Eventuele keuringskosten ___________+
  Totaal directe kosten (A)
  Eenmalige kosten
  Uitvoeringskosten, 7% van A
  Algemene bedrijfskosten, 8% van A
  Winst en risico, 4% van A ___________+
  Totaal indirecte kosten (B)
  Totaal geraamde aanneemsom A + B


  Uitvoeringskosten

  Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel op het project. Verdere uitvoeringskosten zijn: verletbestrijding, reken- en tekenwerk.


  Algemene kosten

  Dit zijn de kosten die door het ontbreken van een relatie met de werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet direct of indirect aan de afzonderlijke werken kunnen worden toegerekend.

  Voorbeelden van algemene kosten zijn:

  • directie en bedrijfsleiding;
  • bedrijfsbureau en calculatie;
  • marketing, verkoop en inkoop;
  • administratie algemeen;
  • salaris- en loonadministratie;
  • kantoorautomatisering;
  • personeelszaken en secretariaat;
  • receptie, telefoon, telex;
  • afschrijving en/of huur van gebouwen en inventaris;
  • kantoorbenodigdheden, verlichting, verwarming en verzekering;
  • representatie, geschenken, advertenties en sponsoring;
  • cursussen en jubilea;
  • accountant, externe boekhouding, juridische en fiscale adviezen;
  • milieuvergunningen;
  • contributies, abonnementen en certificering;
  • onderzoek en ontwikkeling.

  Winst en risico

  Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico's verrekend zijn die met het project samenhangen. Onder risico vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico's en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies, het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leverantie of reparaties aan materieel vallen hieronder.


  BTW

  Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


  Marktsituatie

  De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een stabiele markt. Plotselinge prijsstijgingen of marktinvloeden zijn niet inbegrepen.  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


  OVERZICHT ELEMENTENVERHARDINGEN


  Overzicht formaten betonstraatstenen

   

  Keiformaat

  Hele steen Halve steen Kepersteen
  210 x 105 mm 105 x 105 mm 192 x 105 x 87 mm
  Modulesteen Bisschopsmuts
  210 x 210 mm breedte 298 mm
  hoogte 179 mm


   

  Dikformaat

  Hele steen Passtuk Sluitsteen
  210 x 69 mm 138 x 68 x 138 x 68 mm 295 x 80 x 129,5 x 80 mm
  Blokje
  140 x 140 mm 140 x 69 mm


   

  Waalformaat

  Hele steen
  200 x 50 mm


   

  Verbandsteen

  Hele steen Hele steen Halve randsteen
  225 x 112 mm 225 x 112 mm 112 x 112 mm  Overzicht verschillende bestratingsverbanden


   

  Halfsteensverband Blokverband Elleboogverband
  Keperverband Diagonaalverband
  Halfdsteensverband met halve randstenen Verzet blokverband met halve randstenen Elleboogverband met halve randstenen
  Blokverband Verband met halve stenen en halve randstenen  Overzicht uitvoeringen kleine tegelformaten


   

  Vlakke tegel `Vlakke tegel met facet Vlakke tegel met klein facet
  Ventilatietegel Bobbeltegel Goottegel
  Structuurtegel Profieltegel Tanddtegel  Overzicht afmetingen opsluitbanden


   

  50 x 150 mm, 60 x 200 mm, 80 x 200 mm, 100 x 200 mm,
  18 kg per stuk 29 kg per stuk 40 kg per stuk 48 kg per stuk
  120 x 250 mm, 100 x 200 mm, gazonband, 120 x 250 mm, gazonband,
  72 kg per stuk 46 kg per stuk 69 kg per stuk  Overzicht afmetingen trottoirbanden


   

  Profiel 130 / 150 x 160, Profiel 130 / 150 x 200, Profiel 130 / 150 x 250,
  57 kg per stuk 69 kg per stuk 89 kg per stuk
  Profiel 180 / 200 x 160, Profiel 180 / 200 x 200, Profiel 180 / 200 x 250,
  75 kg per stuk 92 kg per stuk 121 kg per stuk
  Profiel 115 / 225 x 170, Profiel 115 / 225 x 200, Profiel 115 / 225 x 240,
  78 kg per stuk 96 kg per stuk 114 kg per stuk

  Reageren

  Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


   Dit is een verplicht veld


   Dit is een verplicht veld   Dit is een verplicht veld

  Verplicht Dit is een verplicht veld.